Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui

Projektas Nr. NPAD-2021/10011

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja „Nordplus Adult 2021“ projekte ”Green skills for greener life“.

Projektas remiamas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos švietimo bendradarbiavimo programą suaugusiųjų švietimo sektoriuje „Nordplus 2021“.

Aplinkosauginė atsakomybė ir ekologiški įgūdžiai yra būtini, kad kiekvienas žmogus galėtų vykdyti savo profesinę veiklą laikydamasis darnios aplinkos plėtros ir efektyvaus energijos taupymo, taip pat kasdien gebėtų priimti ekologiškus ir tvarius sprendimus.

Projekto tikslas – skatinti aktualių aplinkosauginio ugdymo klausimų ir žaliųjų įgūdžių integravimą į suaugusiųjų švietimą, kuriant ir tvirtinant neformaliojo švietimo programas ir mokymo medžiagą, skirtą suaugusiųjų švietėjams.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikas: 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Trukmė – 18 mėnesių.

Projektą įgyvendina trijų Baltijos šalių švietimo įstaigos: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (Lietuva), Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centras (Latvija), ir Valga profesinio mokymo centras (Estija).

Projekto veiklos

 1. Projekto partnerių organizacijų poreikių nustatymas, siekiant įtraukti aplinkosauginį švietimą ir žaliuosius įgūdžius į neformaliojo švietimo programą. Atsižvelgiant į organizacijų partnerių poreikius bus sukurta neformaliojo švietimo programa, skirta mokytojams ir lektoriams, dalyvaujantiems suaugusiųjų švietime aktualiais aplinkosauginio švietimo klausimais.
  2. Programos įgyvendinimui skirtos mokomosios medžiagos kūrimas.
  3. Suaugusiųjų švietėjams parengtos mokymo programos akreditavimas ir mokymo medžiagos parengimas (15 dalyvių iš kiekvienos partnerinės valstybės).
  4. Projekto rezultatų rinkimas ir sklaida.

Projekto rezultatai

 1. Sukurta vieninga suaugusiųjų švietimo programa ir mokomoji medžiaga aplinkosaugos ir žaliųjų įgūdžių klausimais, kuri skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos suaugusiųjų švietėjams.
  2. Atlikta programos akreditacija, suteikianti galimybę suaugusiųjų švietėjams plėsti žinias ir supratimą apie aplinkosauginio švietimo klausimų integravimą kasdienio mokymosi kontekste.
  3. Aplinkosauginio švietimo srityje patobulinta Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkų profesinė kompetencija.

Bendra projekto suma – 33 225,00 eurai, kuriuos 100% dengia projektui skirtas „Nordplus“ programos finansavimas.

Projekto koordinatorė: Jolanta Lembertienė, jolanta.lembertiene@gmail.com

< Atgal