Virtualūs mokymai „Pamokų organizavimas nuotoliniu būdu“

Pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas dirbančius mokytojus, mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui, skyrių vedėjus maloniai kviečiame dalyvauti 3-ių dalių virtualiuose mokymuose „Pamokų organizavimas nuotoliniu būdu“, kuriuose bus pasidalinama praktine patirtimi:

2020 m. balandžio 14 d. ir gegužės 4 d. 15.00 val. virtualiame seminare „Nuotolinio mokymo organizavimo tvarka ir principai“. Lektorė – Irma Riukienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Seminare bus pristatoma praktinė patirtis organizuojant nuotolinį mokymą: bendri organizacijos susitarimai; pedagogų paruošimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais ir mokinių tėvais; sinchroninio ir asinchroninio darbo organizavimo principai (tvarkaraščio rengimas, lankomumo apskaita, mokymosi krūvio reguliavimo galimybės). Papildoma medžiaga – nuotolinio darbo įrankių pristatymas. Trukmė – 6 val. (2 – kontaktinės, 4 – savarankiškas darbas). Dalyvio mokestis – 10 Eur.

2020 m. balandžio 15 d. ir gegužės 13 d. 15.00 val. virtualiame seminare „Nuotolinio mokymo pamokos organizavimo metodika“. Lektorė – Evelina Bikmurzina, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos biologijos mokytoja. Seminare bus pristatomi sinchroninės pamokos informacijos pateikimo būdai, įsivertinimas, grįžtamasis ryšys ir aktyvaus mokymo/si metodai bei papildomų išteklių naudojimo galimybės pamokos metu (Moodle, Eduka klasė, Egzaminatorius.lt). Asinchroninio mokymo informacijos pateikimas: vaizdo įrašo kūrimas, išsaugojimas, talpinimas į vaizdo saugojimo platformą YOUTUBE. Papildoma medžiaga – išteklių panaudojimo realios pamokos metu pavyzdžiai. Trukmė – 6 val. (2 – kontaktinės, 4 – savarankiškas darbas). Dalyvio mokestis – 10 Eur.

2020 m. balandžio 16 d. ir gegužės 14 d. 15.00 val.  virtualiame seminare „Nuotolinio mokymo pamokos organizavimo metodika“. Lektorė –Rita Mažunavičienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos matematikos mokytoja. Seminare bus pristatomi sinchroninės ir asinchrominės pamokos informacijos pateikimo būdai, įsivertinimas, grįžtamasis ryšys ir aktyvaus mokymo/si metodai bei papildomų išteklių naudojimo galimybės pamokos metu. Formulių, grafikų kūrimui: Mathcha, Desmos, GXweb; vertinimui, įsivertinimui: Mentimeter, Quizizz, Google; pamokos informacijai: vaizdopamokos.lt, evadoveliai.lt, concentboard. Trukmė – 6 val. (2 – kontaktinės, 4 – savarankiškas darbas). Dalyvio mokestis – 10 Eur.

Dalyvių registracija – registravimo sistemoje „Semi+“ adresu: http://www.semiplius.lt/.
Užsiregistravusiems sistemoje „Semi+“, nuoroda ir rekomendacijos prisijungimui į mokymus bus išsiųstos el. paštu renginio dieną. Negavus nuorodos ar kilus neaiškumams, kreiptis tel. 8 656 15445.

Dalyvio mokestį prašome mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sąskaitas: iš asmeninių lėšų – Nr. LT73 7300 0100 8725 3055; iš biudžetinių įstaigų lėšų – Nr. LT68 7300 0100 8697 6113. AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000. Būtina įrašyti mokėjimo paskirtį: renginio datą(-as), pavadinimą(-us).

Kviečiame dalyvauti visose trijose arba pasirinktose dalyse.

< Atgal