Atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimas

Siekiant pasirengti atnaujintų bendrųjų programų diegimui Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, bendradarbiaudamas su UTA  komanda, metodiniais būreliais, mokyklomis ir kitais socialiniais partneriais organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus, daug dėmesio skiria gerosios patirties renginių, kurių tikslas – dalintis metodinėmis inovacijomis ir sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžiais, organizavimui.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATNAUJINTO  UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO KOMANDOS SĄRAŠAS >>>

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 M. >>>

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYKLOMS >>>

Akimirkos iš forumo „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi jam ruoštis?“ >>>

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos patarėjos Živilės Nakčiūnienės pranešimas forume „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi jam ruoštis?“ (2022 m. lapkričio 29 d.) >>>

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkės Jolantos Lembertienės pranešimas forume „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi jam ruoštis?“ (2022 m. lapkričio 29 d.) >>>

NAUDINGOS NUORODOS >>>