Trečiasis projekto partnerių susitikimas įvyko Šiauliuose

2022 m. balandžio 12 ir 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre (Lietuva) įvyko trečiasis „Nordplus Adult 2021“ projekto “Green skills for greener life“ („Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ Nr. NPAD-2021/10011) partnerių Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (Lietuva), Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centras (Latvija), ir Valga profesinio mokymo centras (Estija) susitikimas.

Nuo 2021 m. spalio mėn., kai buvo susitarta dėl temų, kurios bus įtrauktos į rengiamą projekto edukacinę medžiagą, partneriai dirbo prie medžiagos tobulinimo, o partnerių susitikimas buvo labai svarbus norint susipažinti su kiekvieno partnerio kuriamos medžiagos dalies turiniu ir užtikrinti, kad parengta medžiaga atitiktų partnerių institucinius reikalavimus. Taip pat svarbu buvo susitarti dėl būtinų patobulinimų, kad medžiaga atitiktų nacionalinius poreikius ir lektoriai galėtų naudoti rengiant kvalifikacijos tobulinimo programą bei vykdant mokymus.

Pirmąją susitikimo dieną partneriai pristatė medžiagą ir peržiūrėjo ją pagal kokybės kriterijus, siekdami bendrų susitarimų. Kadangi viena iš temų, kuri bus aptariama su suaugusiųjų tikslinėmis grupėmis, yra apie maistą – sezoninių produktų vartojimą, maisto švaistymą ir nesaikingą vartojimą, todėl po pietų, dalyviai turėjo galimybę dalyvauti Sveikatos centro paskaitoje „Vaivorykštė mano lėkštėje“ ir sužinoti praktinių patarimų apie tvarią ir sveiką mitybą.

Dienos pabaigoje partneriai aptarė 2022 m. rudenį numatomo pilotavimo proceso idėjas.

Antrąją dieną dalyviams buvo pristatyta Šaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo patirtis, gerosios praktikos pavyzdžiai ir ugdymo lauke metodų taikymo galimybės suaugusiųjų tikslinėms grupėms.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre dalyviai sužinojo, kaip jau nuo vaikystės skiepijama meilė gamtai, atsakomybė už savo veiksmus per gilesnį gamtos pažinimą ir tiriamąją gamtamokslinę veiklą.

Jolanta Lembertienė

< Atgal