Teisinės konsultacijos

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo subjektų vadovai ir/ar jų įgalioti asmenys gali teikti paklausimus dėl teisinių konsultacijų ir/ar informacijos teikimo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro vyresniajai specialistei teisės klausimais Ievai Radytei el. paštu: ieva.radyte@siauliai.lt.

Pridedama teisinių konsultacijų ir informacijos teikimo tvarka.

Teisinių konsultacijų ir informacijos teikimo aprašas