TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „SĖKMĖS ASPEKTAI PATYRIMINIAME UGDYME“

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

SĖKMĖS ASPEKTAI PATYRIMINIAME UGDYME

INTERNATIONAL METHODOLOGICAL – PRACTICAL TEACHERS CONFERENCE

SUCCESS ASPECTS IN STEAM EDUCATION”

PROGRAMA

2021 m. lapkričio 24 d.

DALYVIŲ REGISTRACIJA 12.50–13.00

TEAMS aplinkoje. Prisijungimo nuoroda išsiųsta į renginį užsiregistravusiems dalyviams

PLENARINIS POSĖDIS 13.00–14.10

13.00–13.10 Konferencijos atidarymas.

Sveikinimo žodis:

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė.

13.10–13.25 „Ko ir kaip mokyti? – STEAM ugdymo svarba ir iššūkiai“. Pranešėja – Jurgita Petrauskienė, Švietimo ir mokslo atašė nuolatinėje Lietuvos Respublikos atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Prancūzijoje (EBPO).

13.25–13.40  „STEAM atviros prieigos centras – investicija į ateitį“. Pranešėja – Violeta Šlekienė, Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademijos STEAM centro vadovė.

13.40–13.55  „Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo sėkmė“. Pranešėja – Reda Bardauskienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

13.55–14.10  „Leidinio „STEAM užduočių sąsiuvinis 5–6 klasei“ (leidykla „Šviesa“) pristatymas“.  Pranešėjos Jolita Kaupienė informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Kristina Juodeikienė informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija

 PERTRAUKA. 14.10-14.20

 DARBAS GRUPĖSE. 14.20-16.00

KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS GRUPĖSE. 16.00 –16.30

I DARBO GRUPĖ.

Moderatorė JŪRATĖ VALIONIENĖ, anglų kalbos mokytoja metodininkė

TEAMS aplinkoje. Prisijungimo nuoroda išsiųsta į renginį užsiregistravusiems dalyviams

Pranešimai:

 1. ,,Bandymai – eksperimentai pamokose“, Ingrida Strelkauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji  mokytoja, Šiaulių Gegužių progimnazija.
 2. „STE(A)M eksperimentai, kūrybinės idėjos gamtos mokslams pažinti“, Airina Rimkevičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Klaipėdos Sendvario progimnazija.
 3. „Eksperimentuoja pradinukai“, Diana Muraulienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vaiva Barauskienė pradinio ugdymo mokytoja, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija.
 4. „Patyriminis ugydmas – ugdymo proceso neatskiriama dalis pradinėse klasėse“, Elena Gedminienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija.
 5. „STEAM – pamokos KITAIP“, Inga Valentukevičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.
 6. ,,STEMUKO laboratorija – pabandyk pats“, Marija Volodkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Ingrida Remeikienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazija.
 7. „Patyriminis ugdymas: pažinti, tyrinėti, atrasti“, Birutė Kasparienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Neringa Vėlienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 8. „Integralus patyriminis ugdymas pradinių klasių mokinių pamokose“, Inga Petrukonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.

II DARBO GRUPĖ.

Moderatorė IRENA KAZYMIRKIENĖ, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

TEAMS aplinkoje. Prisijungimo nuoroda išsiųsta į renginį užsiregistravusiems dalyviams

 1. „Praktinis matematikos mokymasis skatina mokinių įsitraukimą“, Ingrida Žurauskė, matematikos mokytoja metodininkė, Šiaulių Salduvės progimnazija.
 2. „Kā paaugstināt mācību stundas efektivitāti: no standarta līdz stundai“/ „Kaip efektyvinti pamoką – nuo standarto iki pamokos“ Irēna Puncule, paed, matematikos mokytoja, Inese Siņavska, mag.paed, matematikos mokytoja Daugpilio vidurinė mokykla Nr. 12, Latvija.
 3. „Nuo seno link naujo“, Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja metodininkė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija.
 4. „Įtraukus ugdymo procesas, prisijaukinant šiuolaikines technologijas“, Sigita Žilinskienė, chemijos mokytoja ekspertė, Dalia Daukšienė, biologijos mokytoja metodininkė, Plungės „Saulės“ gimnazija.
 5. „Mokinio individualios pažangos matavimo įrankių taikymas sėkmingam patyrimimiam ugdymuisi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje“, Gitana Skvereckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija.
 6. „Projektinė veikla matematikos pamokose“, Rimutė Jonaitienė, matematikos mokytoja ekspertė, Šiaulių Ragainės progimnazija.
 7. „Mokomės kitaip: ČIA ir DABAR“, Loreta Sadauskienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Aldona Pukinskienė, biologijos vyresnioji mokytoja, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija.
 8. „Tyrinėjimu pagrįstas įtraukusis mokymas(is), taikant „Noriu. Žinau. Pritaikau“ modelį.“, Vilma Jasevičienė, biologijos mokytoja metodininkė, Albina Eitutienė, matematikos mokytoja metodininkė, Erika Janušienė, matematikos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.

III DARBO GRUPĖ.

Moderatorė VILMA JASEVIČIENĖ, biologijos mokytoja metodininkė

TEAMS aplinkoje. Prisijungimo nuoroda išsiųsta į renginį užsiregistravusiems dalyviams

 1. „Patyriminio mokymo(si) metodo veiksmingumas ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius“, Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė ekspertė, Violeta Tamulienė, pradinio ugdymo mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.
 2. „Integruotų pamokų sėkmingumas, mokant ir mokantis projektinėje veikloje“, Jurgita Sereikienė, istorijos vyresnioji mokytoja, Vytautė Kuzmaitė, dailės, technologijų vyresnioji mokytoja Pasvalio r. Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla.
 3. „Patyriminių idėjų įgyvendinimas bendradarbiavimo kontekste“, Daiva Klizaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Karmėlavos Balio Buračo gimnazija.
 4. „Praktinė patirtis planuojant ir organizuojant integruotas STEAM dienas 2-3 kl.“, Gražina Apšegienė, pradinio ugdymo mokytoja, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija.
 5. „Ar Rožinis gali būti žalias?“, Jurgita Tumosienė, tikybos vyresnioji mokytoja, Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla.
 6. „Integracija ir patyriminis ugdymas tikybos ir muzikos pamokose“, Laisva Jankauskienė, tikybos vyresnioji mokytoja, Ingrida Jonavičienė, muzikos vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija,
 7. „Matematikos ir istorijos integracija: Kelionė laiku“ , Edita Žitkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė, Ramūnė Gedminienė, istorijos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 8. „Tvari mada“, Aistė Kavanauskaitė-Lukšė, geografijos vyresnioji mokytoja, Gitana Petronaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė,

Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė,

Daiva Ūsaitė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja,

Albina Eitutienė, matematikos mokytoja metodininkė,

Vilma Jasevičienė, biologijos mokytoja metodininkė,

Jolita Kaupienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

Irena Kazymirkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Jūratė Valionienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

 

< Atgal