Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija ,,KOMPETENCIJŲ UGDYMAS: PATIRTYS IR IŠŠŪKIAI“

Maloniai kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus, mokinius, pagalbos mokiniui specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis 2022 lapkričio 14 d. dalyvauti tarptautinėje virtualioje metodinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje ,,KOMPETENCIJŲ UGDYMAS: PATIRTYS IR IŠŠŪKIAI“.

KONFERENCIJOS VIETA: Virtuali aplinka. Nuoroda bus pateikiama prieš konferenciją. Būtina išankstinė regitracija www.semiplius.lt 

PROGRAMA

< Atgal