„STEAM skrybėlė“ – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijos darbų paroda

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinius, jų tėvus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti tarptautinėje fotografijos darbų parodoje.

Darbai siunčiami iki š.m. lapkričio 25 d.

Nuostatai

Nuostatų priedai

< Atgal