Miesto metodinių būrelių veikla

Švietimo centras koordinuoja Šiaulių miesto ugdymo įstaigų metodinių būrelių veiklą. Ši veikla  pedagogams sudaro galimybes skleisti pedagoginę patirtį, susipažinti su ugdymo turinio ir metodikos naujovėmis, tobulinti ugdymo kokybę.  2021 m. įsisteigė ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojų metodinis būrelis, tad iš viso veikia 32 metodiniai būreliai.

Šiaulių m. pedagogų metodinės veiklos organizavimo nuostatai.

Veiklos plano forma.

Šiaulių miesto metodiniai būreliai ir veiklos planai >>>

NAUDINGOS NUORODOS >>>