Metodinė veikla

Švietimo centras koordinuoja Šiaulių miesto ugdymo įstaigų metodinių būrelių veiklą. Ši veikla  pedagogams sudaro galimybes skleisti pedagoginę patirtį, susipažinti su ugdymo turinio ir metodikos naujovėmis, tobulinti ugdymo kokybę.  2021 m. įsisteigė ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojų metodinis būrelis, tad iš viso veikia 32 metodiniai būreliai.

Šiaulių miesto metodiniai būreliai ir veiklos planai

  Eil. Nr. Metodinio būrelio pavadinimas Pirmininko vardas, pavardė Įstaiga, kurioje dirba 1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis Vilma Matuzevičienė Dainų progimnazija 2. Biologijos mokytojų metodinis būrelis Rasa Dabregaitė Juliaus Janonio gimnazija 3. Chemijos mokytojų metodinis būrelis Virginija Savickaitė Didždvario gimnazija 4. Dailės mokytojų metodinis būrelis Aneta Koryznė Vinco Kudirkos progimnazija 5. Ekonomikos mokytojų metodinis…