Socialinių kompetencijų ugdymas

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis skirtas visoms įvairių tipų bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms visuminio mokinių ugdymo.

SKU sistema unikali tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas, organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenes, kitas suinteresuotas šalis. Ji skirta nuosekliam mokinių socialinės, lyderystės kompetencijos ugdymui, profesiniam veiklinimui, skatina kūrybiškumą, altruizmą, savanorystę.

Modelio ir veiklų koordinavimą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. Dėl registracijos ir administravimo kreiptis į Švietimo centro metodininkę A. Gelžinienę el.paštu audrone.gelziniene@siauliai.lt. SKU svetainė https://sku.siauliai.lt.