Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Simono Daukanto asmenybė ir jo idėjos mokinių projektiniuose darbuose”

2018 m. lapkričio 30 d. 10 val. Simono Daukanto gimnazijoje ( S. Daukanto g. 71, Šiauliai) vyks respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija.

KONFERENCIJOS TIKSLAI:

Paminėti Simono Daukanto 225 gimimo metines.

Skleisti bei įprasminti Simono Daukanto idėjas, pristatant mokinių projektinius, kūrybinius darbus.

KONFERENCIJOS SRITYS:

  • Simono Daukanto asmenybė.
  • Simonas Daukantas ir gimtoji kalba.
  • Simonas Daukantas istorijoje.
  • Meniniai, kūrybiniai, projektiniai darbai, skirti Simonui Daukantui atminti.

DALYVIAI: bendrojo lavinimo bei neformaliojo ugdymo institucijų mokiniai ir mokytojai.

NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA:

9.30 – 10.00 val. – Dalyvių registracija.

10.00 – 10.30 val. – Konferencijos atidarymas.

10.30 – 11.30 val. – Plenarinis posėdis.

11.30 –11.45 val. – Pertrauka.

11.45 –13.00 val. – Darbas sekcijose.

13.00 – 13.30 val. – Pietų pertrauka.

13.30 – 14.30 val. – Konferencijos refleksija ir poetinė kompozicija „Su Simonu Daukantu kartu užaugom“ (kompoziciją paruošė A. Jusienė, V. Ušinskienė).

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS:

  • Žodinių/vaizdinių pranešimų trukmė iki 10 minučių.
  • Stendinis pranešimas turi tilpti A2 formato lape.
  • Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2018 m. lapkričio 27 d. elektroniniu paštu sdg.pavaduotoja@gmail.com atsiunčiant dalyvio anketą (pridėta prie kvietimo)

Telefonai pasiteirauti: 8-41523561; 8 611 50488

 Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Dalyviai (mokytojai) į konferenciją registruojasi adresu http://www.semiplius.lt/.

Konferencijos dalyvio mokestis mokytojui – 8 EUR. (į mokesčio kainą įskaičiuota: pažymėjimas, kava, užkandžiai).

Mokestį sumokėti išankstiniu pavedimu į sąskaitą:

biudžetinėms įstaigoms – Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000;

iš asmeninių lėšų – Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Konferencijos metu mokiniams bus sudaryta galimybė nusipirkti pietus gimnazijos valgykloje (užsakyti registruojantis).

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS:

Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius.

Irma Riukienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Angelė Bražaitė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Dimas Vaidžiulis, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos technologijų mokytojas.

Andrius Bukis, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos informacinių technologijų mokytojas.

Virginijus Navickas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos istorijos mokytojas.

Vilija Pažūsienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos anglų kalbos mokytoja.

Raimundas Jaseliūnas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos kūno kultūros mokytojas.

Vidas Šukys, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos fizikos mokytojas.

Audronė Gelžinienė, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė.

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS

SIMONO DAUKANTO ASMENYBĖ IR JO IDĖJOS MOKINIŲ PROJEKTINIUOSE DARBUOSE

DALYVIO ANKETA

Informacija apie pranešėjus
Pranešėjo vardas, pavardė
Klasė
Pageidaus valgyti pietus gimnazijos valgykloje (skaičius)
Informacija apie mokytojus
Mokytojo vardas, pavardė
Mokomasis dalykas
Kvalifikacinė kategorija
Telefono nr.
El. pašto adresas
Darbovietės pavadinimas
Darbovietės adresas
Kita informacija
Pranešimo tema
Pranešimo forma Skaitysiu pranešimą □

Pristatysiu stendinį pranešimą □

Pristatysiu vaizdinį pranešimą □TA

Pranešimo anotacija (pranešimo tikslas ir trumpas pranešimo pristatymas)
Įranga, reikalinga pranešimui pristatyti

Iki 2018-11-27 anketą siųsti el. paštu

sdg.pavaduotoja@gmail.com arba vvilija@gmail.com

< Atgal