ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, 2019 M. KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui.

Šiaulių miesto savivaldybės 2019 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu T-438.pdf (toliau –Aprašas) skelbiamas programų finansavimo konkursas.

 Konkurso paraiškos forma   T-438_1priedas.docx

Paraiškos tinkamumo vertinimo forma   T-438_2priedas.docx

Paraiškos ekspertinio vertinimo forma    T-438_3priedas.docx

Dokumentai, parengti pagal reikalavimus Apraše ir jo prieduose,  teikiami iki 2019 m. kovo 15 d. 15 val. adresu Pakalnės g. 6 A, 15 kab., Šiauliai, Detalesnė informacija   teikiama Savivaldybės administracijos Švietimo centre, tel. (8 41) 422 474, Švietimo skyriuje, tel. (8 41) 386 475, el. paštas sv.centras@siauliai.lt