Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro iniciatyva vyko forumas – „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi jam ruoštis?“

2022 m. lapkričio 29 d. Šiaulių miesto gimnazijų, progimnazijų direktoriaus pavaduotojų metodinės grupės ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro iniciatyva vyko forumas – „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi jam ruoštis?“, kuriame Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planą pristatė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja Živilė Nakčiūnienė. Apie atnaujinto ugdymo turinį, pasiruošimą jam ir iššūkius kalbėjo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė Jolanta Lembertienė. Sėkminga patirtimi pasidalino Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė, Šiaulių „Romuvos progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Edita Puzarienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė. Ižvalgomis ir naujovėmis apie ugdymo turinio įgyvendinimą pasidalijo Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Šiaulių miesto direktoriaus pavaduotojų metodinės grupės pirmininkė Audronė Saldauskienė. Dėkojame ir džiaugiamės bendradarbiavimu.