ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui.
Šiaulių miesto savivaldybės biudžete 2018 m. numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu  T-438.pdf  (toliau – Aprašas) skelbiamas programų finansavimo konkursas.
Konkurso paraiškos forma  T-438_1priedas.doc
Paraiškos tinkamumo vertinimo forma  T-438_2priedas.doc 
Paraiškos ekspertinio vertinimo forma  T-438_3priedas.doc
Dokumentai, parengti pagal reikalavimus Apraše ir jo prieduose,  pateikiami adresu Pakalnės g. 6A, 15 kab., Šiauliai, iki 2018 m. kovo 9 d. 15 val. Detalesnė informacija  teikiama Savivaldybės administracijos Švietimo centre, tel. (8 41) 52 43 76, (8-41) 52 59 83, el. paštas  sv.centras@siauliai.lt