ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui.

Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.

Vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos aprašu (toliau – Aprašas) ir 2021 neformaliojo suaugusiųjų švietimo prioritetais skelbiamas programų finansavimo konkursas.

Konkurso paraiškos forma.docx

Paraiskos tinkamumo vertinimo forma.pdf

Paraiskos ekspertinio vertinimo forma.pdf

Dokumentai, parengti pagal reikalavimus Apraše ir jo prieduose,  teikiami iki 2021 m. gegužės 21 d. 15 val.  per e. pristatymo sistemą, el. paštu: svietimas@siauliai.lt arba siunčiami adresu Pakalnės g. 6 a, LT-76293 Šiauliai PDF formatu. Detalesnę informaciją teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė (el. p. orinta.tamutiene@siauliai.lt, tel. 8 658 76095).

 

< Atgal