Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų susirinkimas

 

2021 m. sausio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Zoom aplinkoje vyko nuotolinis Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų susirinkimas, kuriame buvo pasidalinta gerąja patirtimi, perskaityti 5 pranešimai: „Nuotolinio ugdymo(si) patirtys, sėkmės ir atradimai priešmokyklinio ugdymo grupėje“ (Asta Želionienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“), „Interaktyvių įrankių taikymas, ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu“( Reda Papreckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), „eTwinning projektų, grįstų STEM ugdymu, integravimas į ugdymo procesą“ (Kristina Kalinauskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“), „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo/ įsivertinimo būdai ir metodai, skatinantys ugdymo proceso dalyvių sąveiką“ (Kristina Vertelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“), „Logopedo ir priešmokyklinio pedagogo darnus darbas – komunikuojantis ir puikiai mintis reiškiantis būsimasis pirmokas“ (Ligita Šapienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“). Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Asta Želionienė pasidžiaugė, kad susirinkime dalyvavo net 42 mokytojos, todėl buvo proga ne tik pasidalinti gerąja patirtimi, diskutuoti, bet ir aptarti artėjančius renginius, kurie vyksta pagal ŠMPUP metodinio būrelio renginių planą, įstaigos ir mokytojai puikiai prisitaiko prie pasikeitusios situacijos (karantino) ir visus artėjančius renginius planuoja perkelti į virtualią erdvę: jau paskelbti tradiciniu tapusio skaitovų konkurso „Gražiausi žodžiai Lietuvai“ nuostatai, Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytinių viktoriną „Sveikatiada“ planuojama rengti zoom aplinkoje, o kovo 10 d. pirmą kartą Šiaulių miesto priešmokyklinukai žinias apie Lietuvą pasitikrins interaktyviame rytmetyje „Ką aš žinau apie Lietuvą?“.

Informaciją teikia Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Asta Želionienė el. paštu astazelioniene@gmail.com

< Atgal