Šiaulių miesto metodinė-praktinė konferencija „STREAM galimybės ugdymo procese, dirbant pagal atnaujinto ugdymo programą“

Kviečiame progimnazijų ir gimnazijų vadovus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje „STREAM galimybės ugdymo procese, dirbant pagal atnaujinto ugdymo programą“, kuri vyks 2023 m. sausio 31 d. 12.00 val. Šiaulių Lieporių gimnazijoje.

KVIETIMAS

< Atgal