Seminaras „Vaikų ugdymo kokybės pedagogika“

2021 m. sausio 27 d., 9.00 val. vyks virtualus kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „VAIKŲ UGDYMO KOKYBĖS PEDAGOGIKA“.

Siekiant laiduoti vaiko ugdymo(si) kokybę, kiekvienam ikimokyklinio ugdymo mokyklų pedagogui būtina gebėti rengti ir atnaujinti vaikų ugdymo programas, kurti inovatyvias ugdymosi aplinkas, diegti pažangias pedagogines technologijas. Dauguma pedagogų taiko visas jiems žinomas technologijas, nekurdami savo ugdymo stiliaus. Tai jie daro spontaniškai, jiems trūksta savianalizės, savirefleksijos gebėjimų. Tyrimai rodo, kad lengviausiai taikoma reformos kryptį atitinkanti technologija – ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa padės pedagogams įvaldyti ugdymo kokybę laiduojančias, vaiko poreikius ir galimybes bei šiuolaikinėmis ugdymo meno sampratas atitinkančias, pedagogines technologijas, tikslingai kaupti ugdymo proceso organizavimo patirtį. Seminare bus analizuojamos temos:

Ką sąvoka “kokybė” reiškia ikimokyklinio ugdymo kontekste ir kaip geresnę kokybę būtų galima pasiūlyti tiek vaikams, tiek jų ugdytojams bei tėvams. Kuo reikšminga ES ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės sistema? Ar kokybiškas ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra gali turėti įtakos švietimo sistemų įtraukumui ir veiksmingumui? Kodėl skiriasi įvairių šalių ikimokyklinio ugdymo sistemos? Kokiais požiūriais galima vertinti ikimokyklinio ugdymo kokybę? Kokie bendrieji ikimokyklinio ugdymo kokybės rodikliai taikomi analizuojant šalių ikimokyklinio ugdymo sistemas? Kokie yra taikomi ikimokyklinio ugdymo kokybės vertinimo kriterijai ir metodai? Kaip yra užtikrinama / palaikoma ikimokyklinio ugdymo kokybė?

          Lektorius doc. dr. Sergejus Neifachas

Seminaro trukmė8 val.

Seminaras vyks virtualioje aplinkoje. Nuoroda prisijungimui bus išsiųsta renginio dieną užsiregistravusiems „Semi+“ dalyvių nurodytais el. paštais. Negavus nuorodos iki 8.30 val. kreiptis tel. 8652 25122 arba el. paštu l.katiliene@siauliai.lt

          Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu  http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis  Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  mob. tel. 8 652 25122.

Dalyvio mokestis –18 Eurų.

Mokėti galima tik pavedimu. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.  Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Lėšų gavėjas-Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.

 

< Atgal