Internetinis seminaras „Nuotolinio mokymo organizavimo tvarka ir principai“

Ugdymo įstaigų vadovus, atsakingus už ugdymo proceso organizavimą, maloniai kviečiame 2020 m. gegužės 4 d. 15.00 val. dalyvauti seminare „Nuotolinio mokymo organizavimo tvarka ir principai“.

Lektorė Irma Riukienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Virtualaus seminaro metu bus pristatoma praktinė patirtis organizuojant nuotolinį mokymą: bendri organizacijos susitarimai; pedagogų paruošimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais ir mokinių tėvais; sinchroninio ir asinchroninio darbo organizavimo principai (tvarkaraščio rengimas, lankomumo apskaita, mokymosi krūvio reguliavimo galimybės). Papildoma medžiaga. Nuotolinio darbo įrankių pristatymas.

Trukmė – 6 ak. val. (2 – kontaktinės, 4 – savarankiškas darbas).

Dalyvių registracija – registravimo sistemoje „Semi+“ adresu: http://www.semiplius.lt/. Užsiregistravusiems sistemoje, nuoroda ir rekomendacijos prisijungimui į seminarą bus išsiųstos el. paštu renginio dieną.

Dalyvio mokestis – 10 Eur.  Mokestį prašome mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sąskaitas: iš asmeninių lėšų – Nr. LT73 7300 0100 8725 3055; iš biudžetinių įstaigų lėšų – Nr. LT68 7300 0100 8697 6113. AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000. Paskirtis – už seminarą 2020-05-04 „Nuotolinio mokymo organizavimo tvarka ir principai“.

Kilus neaiškumams, teirautis tel. 8 656 15445.