Seminaras „Mokinio ir mokytojo dialogas anglų kalbos pamokose: savivaldaus mokymo(si) organizavimas, ugdymo  individualizavimo praktinės galimybės“

2020 m. vasario 17 dieną 10.00 val. Šiaulių „Dainų“ progimnazijoje (Dainų g. 45, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokinio ir mokytojo dialogas anglų kalbos pamokose: savivaldaus mokymo(si) organizavimas, ugdymo  individualizavimo praktinės galimybės“ (8 val.).

Lektorė – Kristina Bliūdžiuvienė, Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Trumpas programos turinys

  • Mokinio veiklos pamokoje organizavimas bei valdymas.
  • Mokymosi veiklų organizavimas parenkant atitinkamo sudėtingumo mokomąją medžiagą, užduotis ir pritaikant mokymosi priemones.
  • Motyvuojančių mokymo(si) metodų ir strategijų taikymas: pagalba mokiniams išsikeliant mokymosi tikslus ir uždavinius, algoritmų naudojimas, mokymosi sėkmės siekiai.
  • Integruoto, savivaldaus ir personalizuoto mokymosi pavyzdžių analizė.

Dalyviai – anglų kalbos mokytojai.

Dalyvio mokestis – 2 Eur. Prašome mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu: biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113, juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055. Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Būtina išankstinė registracija www.semiplius.lt. Dalyvių skaičius ribotas. Renginio dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Jei užsiregistravote į seminarą, bet dalyvauti negalėsite, prašome atšaukti registraciją.

< Atgal