Seminaras „Kūrybinės STEAM dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui“

2020 m. rugsėjo 17 dieną 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybinės STEAM dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui“.

Lektorė – Laura Bajoriūnė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė metodininkė.

Dalyviai – ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai.

Trumpas programos turinys

Inžinerija ir ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas – tai žodžiai, kurie vis dar prasilenkia vienas su kitu ir vis dažniau kelia klausimus: ar to reikia bei kam to reikia? Iš tiesų šiandien apie inžineriją ikimokyklinio ugdymo įstaigose kalbėti yra svarbu. Ankstyvas inžinerijos integravimas darželyje gali paskatinti daugybę vaikų  šiame moksle atrasti kitas mokslo sritis, tokias reikalingas šiandieniniame pasaulyje. Tuo pačiu būtų ugdomi tokie gebėjimai, kaip kūrybiškumas ir inovatyvumas, kurie leistų skleistis konstruktyvistiniam, inžineriniam mąstymui, skatintų vaikus  kūrybiškai mąstyti ir veikti.

Šiais mokymais siekiama padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams sėkmingai integruoti inžinerijos pradmenis į  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, pasitelkiant inovatyvius, kūrybiškus, žaismingus ugdymo metodus.

Dalyvavimo sąlygos: dalyvio mokestis – 14 Eur.

Prašome mokėjimus atlikti bankiniu pavedimu.

Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113.

Juridiniai ir fiziniai klientai(iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055.

AB Bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, Šiaulių m. sav, Švietimo centras. Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą.

Registracija www.semiplius.lt . Renginio dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Jei užsiregistravote į seminarą, bet dalyvauti negalėsite, prašome atšaukti registraciją www.semiplius.lt .

< Atgal