Seminaras „Komunikacijos ir bendradarbiavimo proveržis mokyklos bendruomenėje keičiant mąstyseną ir veiksmus“

2023 m. kovo 23 d. 13.00 val. įstaigų vadovus ir dalykų mokytojus kviečiame dalyvauti nuotoliniame seminare (ZOOM aplinka) „Komunikacijos ir bendradarbiavimo proveržis mokyklos bendruomenėje keičiant mąstyseną ir veiksmus“.

Dalyviai (mokytojai) registruojasi www.semiplius.lt   

Registruotiems konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaro ,,Komunikacijos ir bendradarbiavimo proveržis mokyklos bendruomenėje keičiant mąstyseną ir veiksmus“ temos:
1. Mąstysena, nuostatos ir elgesys, sukeliantys nepasitikėjimą ir griaunančios bendradarbiavimą mokyklos bendruomenėje.
2. Saugią, bendradarbiaujančią ir tvarią kūrybingą aplinką mokyklos bendruomenėje. kurianti mąstysena, vertybės ir elgesys. Brandžių žmonių organizacijos kūrimas.
3. Brandos ir nebrandumo teorijos:Abipusio mokymosi ir Vienašalės kontrolės elgesio modeliai bei jų atpažinimo metodikos.
Modulis sudarytas Harvard universitete sukurta pasitvirtinusia ir plačiai pasaulyje naudojama organizacijų efektyvumo didinimo sistema.

< Atgal