Seminaras „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų (nuo gimimo iki trejų metų) ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“

2019 m. spalio 9 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks seminaras „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų (nuo gimimo iki trejų metų) ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“.

Programos tikslas – plėtoti pedagogų kompetencijas, užtikrinančias optimalią vaikų nuo gimimo iki trejų metų ugdymo(si) sėkmę.

Programos uždaviniai:

  • Aptarti pedagogo praktinės veiklos aspektus, darančius didžiausią įtaką ugdymo proceso kokybei ir ankstyvojo amžiaus vaikų pasiekimams (sąveika tarp suaugusiųjų ir vaikų bei vaikų tarpusavio sąveika; pedagogų, šeimų ir bendruomenės narių partnerystė; tolerancija, vertybės; stebėjimas, dokumentavimas, refleksija ir planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas; ugdymo strategijos, geriausiai padedančios kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ir pasiekti reikiamą pažangą; fiziškai ir psichologiškai saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas).
  • Plėtoti pedagogų gebėjimus reflektuoti savo patirtį, siejant ją su įgytomis žiniomis apie naujausių mokslinių tyrimų rezultatus ir pasaulinę sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktinę patirtį.

Lektorė – Regina Sabaliauskienė, VšĮ Ugdymo inovacijų centro direktorė, turinti ilgametę konsultavimo ir seminarų švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams, mokyklų bendruomenių atstovams vedimo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtį. Metodinių priemonių apie ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą bendraautorė.

Trukmė – 6 akad. val.

Registracija internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima adresu http://www.semiplius.lt/.

Dalyvio mokestis – 26 Eur. Mokėti galima tik pavedimu. AB bankas „Swedbank“: biudžetinėms įstaigoms – į sąskaitą LT68 7300 0100 8697 6113, iš asmeninių lėšų – į sąskaitą LT73 7300 0100 8725 3055.

Kviečiame dalyvauti.

< Atgal