Seminaras „Kaip teisingai tvarkyti asmens duomenis“

2019 m. gruodžio 17 dieną 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 29 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kaip teisingai tvarkyti asmens duomenis.

Trumpas programos turinys

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. BDAR reikalavimai taikomi visoms ES (t. y. ir Lietuvos Respublikos) organizacijoms. Programoje supažindinama su naujais teisės aktais, svarbiausiais pakeitimais duomenų subjektams (žmonėms), duomenų valdytojams (verslui, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kt., profesinėje veikloje naudojantiems asmens duomenis) ir duomenų tvarkytojams.

Aptariamos pagrindinės procedūros, reikalingos įgyvendinant BDAR organizacijoje. Susipažįstama su techninėmis priemonėmis duomenų saugumui užtikrinti, atliekamos praktinės užduotys, analizuojamos dažnai pasitaikančios klaidos. Aptariamos vadovo pareigos ir atsakomybė įgyvendinant BDAR reikalavimus. Pateikiamos metodinės rekomendacijos, teisinės praktikos pavyzdžiai ir kitų organizacijų geroji patirtis.

Dalyvavimo sąlygos: dalyvio mokestis – 24 Eur.

Prašome mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu.

Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113

Juridiniai ir fiziniai klientai(iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055

AB Bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, Šiaulių m. sav, Švietimo centras. Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą.

Registracija www.semiplius.lt . Renginio dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Jei užsiregistravote į seminarą, bet dalyvauti negalėsite, prašome atšaukti registraciją www.semiplius.lt .

Kilus neaiškumams, teirautis tel. (8 41) 52 59 83

< Atgal