Seminaras „Jėgos lavinimo programų kūrimo ir taikymo metodiniai aspektai“

2018 m. lapkričio 14 d. 9.00 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje (Vilniaus g. 27, Šiauliai) 202 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Jėgos lavinimo programų kūrimo ir taikymo metodiniai aspektai“.
Lektorius – dr. Stanislovas Norkus, profesijos mokytojas.
Trumpas programos pristatymas
Mokytojai, treneriai galės praturtinti žinias, susijusias su įvairių jėgos raiškos formų lavinimo metodikomis.
Supažindinama su jėgos lavinimo pratimų taikymo metodikomis mokiniams, sporto klubų lankytojams, sportininkams.
Didelis dėmesys skiriamas pratimų užrašymo kultūrai ir fizinio krūvio dozavimo aspektams. Jaunimo ir suaugusiųjų susidomėjimas raumenų jėgos lavinimo pratimais didėja, todėl būtinos gilesnės metodinės žinios kūno kultūros mokytojams treneriams.
Optimalus raumenų grupių lavinimas, taikant jėgos lavinimo pratimus, teigiamai veikia sportuojančiųjų laikyseną, raumeninių grupių išlavinimo balansą. Taikomos jėgos lavinimo pratimų atlikimo metodikos turėtų sietis su vaikų fizinio brendimo tempais.
Suaktualinamas jėgos lavinimo pratimų parinkimas, taikymas, vertinimas, siekiant spręsti konkrečius pamokos ar treniruotės uždavinius.
Išryškinami judesių lavinimo, įveikiant išorinius pasipriešinimus pedagoginiai aspektai – pratimų kryptingumas, fizinio krūvio apimtis, intensyvumas, dažnis.
Pasitelkus anketą nustatomas mokytojų, trenerių požiūris į raumenų jėgos lavinimo pratimus bei jų taikymo galimybes per pamokas, pratybas.
Stebimos varžybos akcentuojant šiuos analizės kriterijus: mankštos pratimai prieš maksimalaus išorinio fizinio krūvio įveikimą, raumenų įtampos mažinimo, atpalaidavimo pratimai po maksimalaus išorinio fizinio krūvio įveikimo.
Seminaro trukmė – 8 akad. val.
Dalyvio mokestis – 2 Eur
Dalyvių skaičius – 30 klausytojų
Dalyvių registracija – internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti galima www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai adresu http://www.semiplius.lt/ .
Iš asmeninių lėšų, UAB, VšĮ mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Kviečiame dalyvauti.

< Atgal