Seminaras „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

2018 m. lapkričio 27 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6a, Šiauliai) 27 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“.
Lektorės: Jurgita Bubnienė, inovatyvių ugdymo strategijų specialistė, 1-osios muzikos mokyklos mokytoja, dr. Asta Volbikienė, inovatyvių ugdymo strategijų specialistė, Šiaulių universiteto dėstytoja.
Trumpas programos pristatymas
Po 2016 metų Jungtinių Tautų kvietimo pasaulio šalims užtikrinti lygiateisį kokybišką švietimą ir mokymosi galimybes visiems, kaip švietimo tikslą į Tvaraus vystymosi darbotvarkę įtraukė, taip pat įsipareigojo vykdyti ir Lietuva.
Įtraukusis ugdymas reikalauja naujų žinių, kompetencijų, mokytojų stiprybės, laiko, energijos, lankstumo, šiuolaikiško požiūrio. Įtraukusis ugdymas paliečia ir paveikia mūsų emocijas, keičia vertybių sistemą, mūsų pažiūras, elgesį, pasaulėžiūrą. Suomijos švietimo sistemos reformos pavyzdys rodo, kad jei mokytojas yra kūrybiškas, empatiškas, atviras diskusijai, tai specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gali pasiekti daugiau, nei jiems numatyta pagal jų gebėjimus. Tada laimi ir mokykla, ir bendruomenė. Ji tampa socialesnė ir efektyvi. Seminaro metu bus pristatomos gerosios įtraukaus ugdymo patirtys, kurios naudojamos Suomijoje, Vokietijoje ir Austrijoje.
Ar šiandien, siekiant aprėpti tiek daug, mokytojui yra paprasta mokyti taip, kad įtraukusis ugdymas ir mokymasis taptu lengvu ir įkvepiančiu, ne tik mokiniams, bet ir pačiam mokytojui? Ar įmanoma dirbti taip, kad mokymas ir mokymasis teiktų daugiau malonumo? Ar įmanoma tarp tiek daug gausos šiandien įžvelgti ir tai, kas slypi už mokytojo pečius slegiančių, mokyklos, tėvų, mokinių ir pačių mokytojų sau išsikeltų lūkesčių? Tenka pripažinti, jog tai nemenki iššūkiai, kurie bus išsamiai analizuojami teoriškai ir praktiškai seminare. Seminaro metu bus praktiškai išbandyti įkvepiantys mokymo(si) metodai, pozityvios ugdymo(si) strategijos.
Seminaro trukmė – 6 akad. val.
Dalyvio mokestis – 18 Eur
Dalyvių skaičius – 30 klausytojų
Dalyvių registracija – internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti galima www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai adresu http://www.semiplius.lt/ .
Iš asmeninių lėšų, UAB, VšĮ mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Kviečiame dalyvauti.

< Atgal