Seminaras „Emocinio raštingumo įgūdžių formavimas kuriant karnavalinio stiliaus kaukes“

2019 m. lapkričio 8 d. 14.00 val. ir lapkričio 22 d. 14.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 27 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Emocinio raštingumo įgūdžių formavimas kuriant karnavalinio stiliaus kaukes“.

Lektorės: Rasmuta Valčiukienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, tautodailininkė, Audronė Kudžmaitė, vyresnioji dailės mokytoja.  

Trumpas programos pristatymas

Seminare atskleidžiama sparčiai populiarėjančio emocinio intelekto kaip atskiro konstrukto svarba asmenybei ir jo ugdymo(si) perspektyvos. Emocinis raštingumas šiomis dienomis susilaukia vis didesnio mokslinio susidomėjimo. Plačiąja prasme jį galima suvokti kaip gebėjimų kompleksą, įgalinantį asmenį suvokti savo bei kitų emocijas, tinkamai disponuoti tokia informacija. Kurdami pozityvius tarpusavio santykius, ugdydami kūrybingumą, gebėjimą atpažinti, reikšti ir valdyti emocijas, galime lengviau suvienyti bendruomenės narius. Bendradarbiavimu grįstomis veiklomis pagamintose karnavalinio stiliaus kaukėse (pagal kiekvieno dalyvio individualaus veido formą) atsispindės asmenybės emocijos perteikimas ir raiška. Praktinis darbas bus atliekamas bendradarbiaujant porose – konstruojant, modeliuojant kolegos kaukę iš gipsinio tvarsčio. Kūrinį kurti užbaigs pats seminaro dalyvis, kaukę dekoruodamas įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir būdais. Kūryboje svarbiausia procesas, kuris sudaro galimybes drąsiai eksperimentuoti, tyrinėti, pažinti, atrasti ir džiaugtis.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrosiose ugdymo programose akcentuojamas socialumo, emocinio raštingumo, kūrybiškumo ugdymas kaip vienas iš svarbiausių ugdymo tikslų. Pedagogai nori organizuoti saugią, įvairiapusę meninę pamokinę bei neformaliojo vaikų švietimo veiklą, panaudojant metodus ir priemones, kurie skatina vaikų socialinį emocinį ugdymą, kūrybinius sumanymus, iniciatyvumą.

Programa padės realizuoti šiandieninės dailės ir technologijų programos reikalavimus, siekiant pozityvaus bendravimo, bendradarbiavimo. Dalyviai Įgaus žinių kaip įvairiau pravesti dailės ir technologijų užsiėmimus. Aptarsime ir įvertinsime emocinio raštingumo ugdymo integravimą ir šiuolaikinių technologijų taikymo galimybes.*

Seminaro trukmė – 18 akad. val.

Dalyvavimo sąlygos:

  • dalyvio mokestis – 18 Eur.
  • reikalingos priemonės: medicininis gipsinis tvarstis (1 vnt.), vienkartinis indelis vandeniui, žirklės, dekoravimo priemonės (akrilas, guašas, žymekliai, siūlai, karoliukai
    ir kt. pasirinktinai), guminės pirštinės, apsauginės priemonės veidui, drabužiams (polietileno plėvelė).

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.

Prašytume mokėjimus už Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro paslaugas mokėti bankiniu pavedimu. Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą. Pvz.: 2019-11-08 seminaras „Emocinio raštingumo…“.

Kviečiame dalyvauti.

< Atgal