Respublikinė užsienio kalbų mokytojų nuotolinė metodinė — praktinė konferencija „Užsienio kalbų mokymas (is) — iššūkiai, galimybės ir gerosios patirtys“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių Dainų progimnazija ir anglų kalbos mokytojų metodiniu būreliu nuotoliniu būdu organizavo respublikinę užsienio kalbų mokytojų metodinę-praktinę konferenciją

„UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS (IS) — IŠŠŪKIAI, GALIMYBĖS IR GEROSIOS PATIRTYS

KONFERENCIJOS TIKSLAS
Dalintis inovatyvaus ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosiomis patirtimis.

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS:

• efektyvių strategijų, inovatyvių formų bei metodų taikymo galimybės mokant užsienio kalbų;
• projektų ir tiriamųjų veiklų nauda sėkmingam užsienio kalbų mokymui(si);
• kompetencijų (pažinimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrinės, komunikavimo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos) ugdymas užsienio kalbų pamokose;
• skaitmeninių mokymo įrankių naudojimas nuotoliniame bei tradiciniame ugdyme;
• į(si)vertinimo kultūros kūrimas ir taikymas užsienio kalbų pamokose.

DALYVIAI:

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojai.

PROGRAMA

2020-10-27

DALYVIŲ REGISTRACIJA— PRISIJUNGIMAS ZOOM APLINKOJE

9.45–10.00

 

10.00 val. Konferencijos atidarymas.

Sveikinimo žodis:

Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė, svečiai.

 1. „Mokymo(si) šeimoje (Homeschooling) kliūtys ir paskatos Lietuvoje“. Pranešėja —Lina Labžentienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija.
 2. Kai norime paįvairinti pamoką: kritinį mąstymą ir kūrybingumą skatinančios užduotys“.Pranešėja—Vilda Kiaunytė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, KTU inžinerijos licėjus.
 3. „Mokymąsi motyvuojantys metodai“. Pranešėja —Agnė Kuodienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.
 4. „Asmeninė patirtis ugdant emocinę mokinių kompetenciją užsienio kalbos pamokoje“. Pranešėja —Vilma Sabaliauskienė, anglų kalba, vyresnioji mokytoja, Pakruojo „Atžalyno” gimnazija.
 5. „Tikslingas IKT taikymas užsienio (rusų) kalbos pamokose“. Pranešėja—Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 6. „Vokiečių kalbos mokymas(is) šiandien — iššūkiai bei geroji patirtis“. Pranešėja —Daiva Staniulytė, vokiečių k. mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija.
 7. „MyGranny’sdishes“— dalykų integracijai ir tarptautiškumui gimnazijoje skatinimui, Erasmus+KA229 projektas“. Pranešėja —Edita Liutkevičienė, anglų kalbos mokytoja-ekspertė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija.
 8. „STEAM: tarpdalykinė integracija“. Pranešėja—Monika Gaurilčikienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Šiaulių “Romuvos” progimnazija.
 9. „Sėkmingas skaitmeninių įrankių (Quizalize, Classroomscreen ir kt.) panaudojimas ugdymo procese“. Pranešėja —Kristina Bliūdžiuvienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 10. „Infografikos kūrimo programa „Piktochart“ ugdymo/si procese“. Pranešėja —Jūratė Valionienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 11. „Užburiantis QR kodų efektas ugdymo(si) procese“. Pranešėja —Raimonda Baltmiškė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Palangos Vlado Jurgučio progimnazija.
 12. „Žaidžiu ir mokausi“. Pranešėja —NataliyaPolosuchina, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Klaipėdos “Santarvės” progimnazija.
 13. „Kinestetiniai mokymo(si) metodai  vokiečių kalbos pamokose“. Pranešėja —Vilma Jančauskienė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla.
 14. „Mokyklos erdvių panaudojimas mokant/is anglų kalbos kinestetiniu mokymo/si stiliumi“. Pranešėja —Iveta Ambrulaitienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla.
 15. „Patyriminis ugdymas anglų kalbos pamokose: galimybė mokyti(s) įdomiau“. Pranešėja —Vilma Matuzevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 16. „eTwinning projektinės veiklos integracijos į ugdymo turinį galimybės“. Pranešėja —Giedrė Šidlauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Šiaulių universitetinė gimnazija.
 17. „eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ – kaip ugdymo proceso, grįsto vertybėmis, inovacija gimnazijoje“. Pranešėja —Kristina Grigaitė-Bliūmienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kauno Kolegija.
 18. „Pamoka KITAIP — partnerystės“. Pranešėja —Jolanta Ježovienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Vilniaus r. Rudaminos “Ryto” gimnazija.
 19. „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas SUP mokiniams“. Pranešėja —Karina Stankevič, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Vilniaus rajono Rudaminos “Ryto” gimnazija.

KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS. 14.00 –14.30

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI:

Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė;

Daiva Ūsaitė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Bliūdžiuvienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Vilma Matuzevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Jūratė Valionienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Jolita Kaupienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.

 

 

< Atgal