Respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“

Respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija

 „SĖKMĖS ASPEKTAI ORGANIZUOJANT PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROCESĄ“

2020 m. spalio 28 d. 

PROGRAMA

  9.50 – 10.00 Registracija. Konferencija vyks nuotoliniu būdu Zoom aplinkoje.

10.00 – 10.10 Konferencijos atidarymas.

 Plenarinis posėdis

10.10 – 10.30 „Vaiko individualumo pripažinimas – viena iš sėkmingo mokymosi prielaidų“ – Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto edukologijos instituto lektorė, socialinių mokslų daktarė, Renata Kielaitė, Šiaulių miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba specialioji pedagogė ekspertė.

10.30-11.45 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai.

 • Mokinių veiklos individualizavimas remiantis mokymosi stiliais“Elida Aršavskienė, lektorė, specialioji pedagogė, Vilniaus kolegija, Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis.
 •  „Tiriamoji veikla dirbant nuotoliniu būdu“ (vaizdo pranešimas) – Ingrida Račickienė, metodininkė, Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija.
 • „Mažais žingsneliais sėkmės link…“Indra Vinickienė, metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija.
 • „Sėkmės aspektai naudojant IKT ugdymo procese“Irena Kazymirkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 • „Ugdymo proceso organizavimas bendradarbiaujant“ (vaizdo pranešimas) – Rima Šereivienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių „Rasos“ progimnazija.
 • ,,Sėkmingas mokyklos edukacinių erdvių panaudojimas, siekiant efektyvaus priešmokyklinukų kompetencijų ugdymo(si)“ (vaizdo pranešimas) – Ugnė Dryžienė,  PUG pedagogė, Šiaulių Medelyno progimnazija; Edita Baranauskienė, PUG pedagogė metodininkė, Šiaulių Medelyno progimnazija.
 • „Užsieniečių vaikų ugdymo sėkmės aspektai  pradinėse klasėse“ (vaizdo pranešimas) – Ingrida Remeikienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazija, Marija Volodkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazija.

 

11.45 – 12.15 val. – Pertrauka

12.15 – 12.45 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai.

 Nuotolinio mokymo(si) organizavimo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje patirtis (karantino metu)“Lina Kilčiauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Miglė Janušauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija.

 • „Inovatyvių metodų taikymas plėtojant STEAM idėjas eTwinning projektuose“ – Asta Želionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė.
 • „Tikslingos veiklos pamokoje“ – Aušra Tupikė mokytoja ekspertė, Edita Montvilienė, mokytoja metodininkė, Aistė Vedeckienė, specialioji mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija.

12.55 – 14.00 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai grupėse.

 I grupė

Moderatorė Rasa Blekaitienė

 „Integruotas ugdymas. Ieškant geriausio sprendimo“Ligita Norvilienė, mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija.

 • Patyriminis ugdymas gamtoje – ne tik įdomu, bet ir naudinga“Greta Bataitienė, mokytoja, Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centras.
 • „Mano džiaugsmai ir sunkumai organizuojant nuotolines pamokas pradinukams“

(vaizdo pranešimas) – Sonata Laurinaitienė, mokytoja, Šiaulių jėzuitų mokykla.

 • ,,Sėkmės aspektai ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, tai pedagogų ir tėvų efektyvus bendradarbiavimas“Rasa Arlauskienė, mokytoja metodininkė, Šiaulių ,,Dermės“ mokykla ikimokyklinio ugdymo skyrius.
 • „Nuotolinis ugdymas – man (ne)sėkmės istorija“ (vaizdo pranešimas) – Virginija Miltinienė, mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija.
 • „Muzikos kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotoliniame ugdyme“Gitana Šlėnė, muzikos mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 • STEAM ugdymo metodo taikymo galimybės siekiant mokinių efektyvesnio mokymosi“Audronė Jonaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija, Aurelija Jurgutavičienė, pradinio ugdymo mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.
 • ,,STEAM veiklų įgyvendinimas priešmokyklinio ugdymo veiklose“Sandra Karaveckienė, vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Justė Milašauskienė, vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Viktorija Citavičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Šiaulių Dainų progimnazija.

  II grupė

Moderatorė Rita Rinkūnaitė

 „Gebėjimas skaityti kaip mokymosi sėkmės prielaida“Jūratė Ivaškienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.

 • „Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą“ (vaizdo pranešimas)Justina Marija Danilevičienė, mokytoja, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija.
 • ,,Aktyviųjų metodų taikymas  tobulinant   mokinių savarankiško ir komandinio darbo įgūdžius“Irena Povilauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija.
 • „Metodai skatinantys kūrybiškumą lietuvių kalbos pamokose“Aušra Adomaitienė, mokytoja metodininkė, Šiaulių Gegužių progimnazija.
 • „Emocinio intelekto ugdymas mokiniuose teatro pagalba“Rita Vaitiekūnienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla.
 • „Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos“Daiva Staškūnienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Ukmergės „Šilo“ progimnazija.
 • „STEAM atradimai ir iššūkiai pradiniame ugdyme“Neringa Vėlienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.
 • „Ugdymo metodų, skirtų mokinių STEAM gebėjimų plėtotei, taikymas pamokoje, pasitelkiant skaitmeninius įrankius“ Inga Petrukonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.
 • „Aktyvus kiekvieno mokinio įsitraukimas į ugdymo procesą“Rasa Solovjovienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija.

14.00 – 14.30 – Konferencijos apibendrinimas.

 KONFERENCIJOS  KOORDINATORIAI:

Jolanta Lembertienė – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS  KOMITETAS

Pirmininkė – Asta Vaičiūnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė.

Nariai:

Daiva Stonė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja,

Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių

universiteto edukologijos instituto lektorė, socialinių mokslų daktarė,

Neringa Vėlienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,

Birutė Kasparienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Jūratė Ivaškienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Rasa Blekaitienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Rita Rinkūnaitė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Irena Kazymirkienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Rasa Solovjovienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,

Inga Petrukonienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,

Violeta Tamulienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja,

Kristina Juodeikienė, Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,

Jolita Kaupienė, Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

< Atgal