RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ PAŽINTINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,STEAM VIRUSAS“

Konferencija_kvietimas 2020-06-10 (3)

KVIETIMAS

Kviečiame progimnazijų, pagrindinių, pradinių mokyklų mokinius ir mokytojus dalyvauti nuotolinėje pažintinėje-praktinėje konferencijoje ,,STEAM VIRUSAS“, kuri vyks 2020 m. birželio 10 d. 10.00 val. virtualioje aplinkoje.

KONFERENCIJOS TIKSLAS

Konferencijos tikslas – populiarinti gamtos, IT ir tiksliuosius mokslus, viešinant savo projektinius ir patyriminius darbus.

PROBLEMINĖS SRITYS

  • patirtiniai, projektiniai, tiriamieji darbai;
  • integralumas patyriminių idėjų įgyvendinime;
  • netradicinės STEAM veiklos.

GALIMOS PRANEŠIMŲ PRISTATYMO FORMOS:

  • Žodinis pranešimas (5 – 7 min.)
  • Vaizdo pranešimas (5 – 7 min.)

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.55-10.00 val.  –  Dalyvių registracija

10.00-10.10 val.  –  Konferencijos atidarymas

10.10 – 13.00 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai

13.00-13.10 val. –  Konferencijos apibendrinimas

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

  • Pranešėjai registruojasi iki 2020 m. birželio 5 d. užpildant registracijos formą, joje reikia nurodyti atvykstančių mokinių vardą, pavardę, klasę ir el. paštą, pranešimo pavadinimą, padėjusio paruošti dalyko mokytojo vardą ir pavardę, kvalifikacinę kategoriją, el. paštą. Registracijos formos adresas https://forms.gle/1Y5VhfD1xd2CtC4k6.
  • Mokytojų prašome registruotis internetinėje registravimo sistemoje  semiplius.lt .
  • Mokytojams, parengusiems mokinius, bus išduodami pažymėjimai. Mokestis – 2 Eur. Mokestį galima sumokėti pavedimu:
  • iš asmeninių lėšų į sąskaitą LT73 7300 0100 8725 3055,
  • biudžetinėms įstaigoms mokėti į sąskaitą LT68 7300 0100 8697 6113

AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Nurodyti dalyvio (mokytojo) vardą pavardę, renginio pavadinimą.

< Atgal