Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių įsivertinimo dirbtuvės. Įsivertinimo tęstinumas ir sėkmė“

Kviečiame progimnazijų ir gimnazijų vadovus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje „MOKINIŲ ĮSIVERTINIMO DIRBTUVĖS. ĮSIVERTINIMO TĘSTINUMAS IR SĖKMĖ“ Šiaulių Lieporių gimnazijoje.

Kvietimas

< Atgal