GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Organizuojant konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“, kuri įvyko vasario 18 d. jėgas sutelkė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir trijų Šiaulių miesto metodinių būrelių (chemijos, biologijos ir fizikos) atstovai. Sėkminga sinergija davė puikius rezultatus – 17 pranešimų ir apie 200 dalyvių iš įvairių Lietuvos vietų.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorė Vilma Tubutienė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės patarėjas  Ignas Gaižiūnas.

Konferencijos pranešimų laukas apėmė temas: kritinio mąstymo gebėjimų ugdymas ir gamtamokslinių problemų sprendimas organizuojant mokinių tiriamąsias veiklas; gamtoje vykstančių reiškinių pažinimas, interpretavimas siekiant integralaus ir kompetencijomis grįsto gamtamokslinio ugdymo, STEAM mokymo/si inovacijos, pažintinės kūrybinės ir projektinės veiklos, mokinių įtrauktis ir domėjimosi gamtos mokslais atradimai.

PROGRAMA Konferencijos programa Gamtamokslinis 2022 02 18

< Atgal