Reglamentuojantys dokumentai

Pedagogų metodinės veiklos organizavimo nuostatai.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka.

Programų rengimo metodiniai nurodymai.

Metodinių darbų parodų organizavimo aprašas.

Dalijimosi gerąja patirtimi renginių organizavimo ir edukacinės patirties banko kaupimo aprašas.

Ilgosios kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Konsultacijų teikimo tvarkos aprašas.