Reglamentuojantys dokumentai

  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo įsakymas
  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas
  • Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose priedai