Projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ partnerių susitikimas

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro komanda dalyvavo pirmajame „Nordplus“ projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“/“Green Skills for Greener Life“ (Nr. NPAD-2021/10011) susitikime Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centre (ZRKAC). Susitikime dalyvavo kolegos iš Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centro (Latvija) ir Valgos profesinio mokymo centro (Estija). Pirmąją susitikimo dieną – rugsėjo 23 d., kolegos iš Latvijos supažindino projekto partnerius su centro veikla, pasiūlė ekskursiją ir pristatė įstaigos darbą, įgyvendinamas programas. Šiaulių savivaldybės švietimo centras ir Valga Profesinio mokymo centras taip pat pristatė savo įstaigos veiklos kryptis ir unikalumą. Susitikimo metu projekto partneriai aptarė projekto valdymo klausimus, lūkesčius ir su projekto tema susijusius poreikius. Antrąją susitikimo dieną, rugsėjo 24 d., projekto partneriai tarėsi, kaip geriau integruoti žaliuosiųjų įgūdžių ugdymą/si į suaugusiųjų švietimą, kas galėtų būti tvariosios naujovės, kaip suderinti temas su poreikiais ir galimybėmis bei išgrynino medžiagos parengimo gaires. Susitarta, kaip įgyvendinti projekto tikslą – skatinti aplinkosauginį švietimą, integruojant probleminių situacijų sprendimą ir žaliųjų įgūdžių ugdymą/si į suaugusiųjų švietimą. Susitarta dėl žaliųjų įgūdžių skirstymo pagal temas: namai, darbas, biuras, transportas, maistas, bendradarbiavimas, pilietinė veikla, medijų informacinis  raštingumas. Kiekviena šalis partnerė pasirinko temas gilesnei analizei. Buvo nuspręsta lapkričio mėnesį nuotoliniu būdu organizuoti kitą projekto susitikimą, kuriame bus aptarti ir pateikti pasiūlymai, susiję su sukurta mokomąja medžiaga.
Projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nr. NPAD-2021/10011) įgyvendinimą finansuoja „Nordplus Adult 2021“ Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programa.

Projekto koordinatorė Jolanta Lembertienė

< Atgal