Nordplus projekto mokymai „Žaliųjų įgūdžių integravimas į suaugusiųjų švietimą“

Kiekvieną dieną planeta susiduria su naujais iššūkiais, reikalaujančiais iš jos naujų išteklių, ir visi esame skaitę ir matę, kad planetos klimatas labai keičiasi. Klimato kaita ir aplinkos blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. „Atsakomybė aplinkai ir ekologiški įgūdžiai reikalingi visiems – vartotojams, plačiajai visuomenei, politikos formuotojams, įmonėms ir darbuotojams. Jie būtini kiekviename sektoriuje ir veikloje, tiek darbe (nuo strateginio planavimo ir inovacijų iki konkrečių darbų), tiek kasdieniame gyvenime (pvz., būsto, transporto ir vartojimo srityse), daugiausia kaip neatsiejama kiekvienos profesijos dalis, nors kai kurie darbai gali būti laikomi „aplinkosaugininkų“ darbais. Atsakomybė už aplinkos apsaugą prasideda nuo informacijos teikimo žmonėms apie tai, kokius techninius sprendimus naudoti, kad ekonomika, privatus gyvenimas ir namų ūkiai būtų ekologiški.
Tačiau mūsų kasdieniai pasirinkimai, veiksmai ir įpročiai dažnai daro didesnę įtaką aplinkai, nei manome, todėl kiekvienam iš mūsų svarbu žinoti pagrindinius aplinkos ir gamtos apsaugos principus bei keisti savo kasdienius įpročius: kaip judame, kaip apsiperkame, ką valgome ir dėvime, ką darome su savo paliekamomis atliekomis ir panašiai.
Pripažindamos šios problemos aktualumą, trys Baltijos šalių švietimo įstaigos įgyvendindamos Nordplus projektą „Žalieji įgūdžiai ekologiškesniam gyvenimui“ (NPAD-2021/10011), siekė ištirti žaliųjų įgūdžių integravimo į suaugusiųjų švietimą būdus, didinti supratimą apie poreikį ir galimybes keisti savo kasdienę praktiką, stengiantis  sumažinti klimato kaitą, sumažinti perteklinį darbo išteklių naudojimą ir imtis veiksmų gamtos apsaugai. Įgyvendinant šį projektą buvo parengta ši programa.
2022 m. gruodžio 6-22 d.  įvyko  kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Žaliųjų įgūdžių integravimas į suaugusiųjų švietimą“. Mokymų metu aptarti aktualūs aplinkosauginiai klausimai ir jų sprendimo būdai integruojant žaliuosius įgūdžius į suaugusiųjų švietimą. Atkreiptas dėmesys siekiant didinti informuotumą apie dabartines aplinkos problemas, motyvuoti suaugusiųjų švietėjus ieškoti būdų, kaip aptarti aktualias ekologines problemas ir integruoti žaliuosius įgūdžius į mokymo procesą, įkvėpti mokytojus ir mokinius keisti kasdienius įpročius ekologiškesnio gyvenimo būdo link, ugdyti analitinį ir kritinį mąstymą, taip pat skatinti ieškoti papildomos informacijos apie aplinką ir jos išsaugojimo būdus.

 

NAUDINGOS NUORODOS:

KLIMATO KAITA  >>> Platformoje analizuojamos klimato kaitos pasaulyje priežastys, tendencijos, statistika, tarptautinė politika šiuo klausimu. Pristatomos Lietuvos klimato kaitos prognozės ir scenarijai, klimato kaitos ir Life programos.
MOKSLO SRIUBA >>> Kūrybiškai ir įdomiai plačiajai visuomenei pateiktos aktualijos apie Lietuvos ir viso pasaulio mokslo pasiekimus.
PO BANGOM >>> Platformos rengėjų tikslas – kelti visuomenės susidomėjimą ir suvokimą apie mėlynąją Žemės dalį ir jos ekosistemas. Skleidžiant „vandenyno žinią“, siekiama vystyti juo besirūpinančią Lietuvos visuomenę.
EUROPOS ŽALIASIS KURSAS >>> Europos žaliojo kurso tikslas tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.
LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA >>> Pristatomos klimato kaitos priežastys ir pasekmės.
KNYGA „100 KLAUSIMŲ APIE KLIMATO KAITĄ“ >>> Pagal Lietuvos mokslininkų ilgalaikius tyrimus parengta knyga, kurioje skaitytojui suprantama forma atsakoma į 100 aktualių klausimų apie klimato kaitą ir atsižvelgiama į Lietuvos ypatumus, supažindina su didžiausiu civilizacijos iššūkiu Žemei ir jos gyvybei – klimato kaita, bei būtinomis kiekvieno iš mūsų pastangomis siekiant sėkmingų kovos su klimato kaitos padariniais rezultatų.
ĮVADAS Į VISUOTINĮ ATŠILIMĄ >>> Siekiama suteikti galimybę suprasti pagrindinius klimato kaitos problemos klausimus, įskaitant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo galimybes, atskleisti abi problemos puses ir įtikinti, kad nors problema ir reali, ją galima įveikti.
GAMTOS KNYGA. INTERNETINĖ BIBLIOTEKA >>> Čia rasite įvairius leidinius, vaizdo, nuotraukų albumus ar kitą informaciją apie aplinką.
EKOLOGINIO PĖDSAKO TESTAS >>> Testas skirtas asmeniniam ekologiniam pėdsakui pamatuoti.
ŽURNALAS „OZONAS“ >>>     >>>    >>> Ozonas – periodinis ekologinio švietimo leidinys, skirtas atsakingos gyvensenos skatinimui.
EKO REKOMENDACIJOS >>> Skatinamas visuomenės tvarus požiūris į kasdieninį gyvenimą, vartojimo įgūdžius, laisvalaikio praleidimą ir pramogas – be žalingo poveikio aplinkai ir aplinkiniams.
VERSLAS ATSAKINGAI >>> Aptariama atsakingo verslo nauda įmonei, pristatomi atsakingo verslo principai.
RŪPI >>> Rūpi — edukacijos iniciatyva socialinėmis ir ekologinėmis temomis, telkianti veiklius ir atsakingus žmones.
EKO KARTA >>> Eko karta – vaikų ir jaunimo atsakingo gyvenimo būdo ugdymo projektas.
EKOLOGIŠKO MAISTO ŽENKLINIMAS >>> Visi Europos Sąjungoje pagaminti ekologiški fasuoti maisto produktai turi būti paženklinti Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipu.
ŽALIOJI KNYGA >>> Kasmetinis leidinys, apimantis įvairias aplinkosaugos temas bei gerąsias aplinką tausojančias istorijas. Žalioji knyga – aplinkosauginis „Žaliojo taško“ leidinys kuriame nagrinėjamos darnaus vystymosi, žiedinės ekonomikos, atliekų tvarkymo ir perdirbimo, ekologijos, klimato kaitos bei apskritai su aplinkosaugos politika susijusios aktualijos. Šiais metais, atliepiant globalias problemas
ŽALIASIS TAŠKAS >>>

ŽALIASIS RAŠTINGUMAS >>>

„Žaliasis taškas“ užsiima prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Organizacijos tikslas – kurti veiksmingą bendrą pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, maksimaliai mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis bei didinti visuomenės sąmoningumą, skatinant rūšiuoti atliekas. Žaliasis taškas priklauso tarptautiniam „Pro Europe“ tinklui, vienijančiam 31 pakuočių tvarkymo organizaciją visoje Europoje.
GAMTOS ATEITIS >>> „GAMTOS ATEITIS“ tikslas – vystyti skaidrią ir efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo veiklą bei įgyvendinti visuomenės švietimo, edukacijos priemones, siekiant didinti gyventojų, savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais.
FRONTIERS FOR YOUNG MINDS  >>> Platforma sukurta vaikams, bet daug įdomios informacijos gali surasti ir suaugusieji. Šios platformos rengėjų tikslas yra  siekti, kad mokslas būtų prieinamas visiems.
HOW TO MAKE RADICAL CLIMATE ACTION THE NEW NORMAL >>> Nobelio premijos laureatas Al Gore šiame pranešime dalijasi ekstremalių klimato įvykių pavyzdžiais, įvardija žmogaus sukurtas sistemas ir kviečia visus prisijungti prie socialinio judėjimo bei rasti išeitį iš pasaulinės klimato krizės.
FRONTIERS. WHERE SCIENTISTS EMPOWER SOCIETY CREATING SOLUTIONS FOR HEALTHY LIVES ON A HEALTHY PLANET >>> „Frontiers“ yra mokslinių tyrimų  ir atvirojo mokslo pristatymo platforma.Siekis, kad mokslininkai įgalintų visuomenę kurti sprendimus – kaip gyventi sveikai sveikoje planetoje.
GYVENK KAIP GALIMA ŠVARIAU >>> LRT PLIUS laida apie ekologiją.
Tvaraus, ekologiško ir atsakingo gyvenimo būdo laida apie sveikesnį maistą, švaresnę aplinką, atliekų rūšiavimą bei perdirbimą, „zero waste“ naudą, atsakingą madą ir daugybę kitų kasdienybės detalių, vedančių į svarbius bei reikšmingus pokyčius.
COUNTDOWN   >>>

 A global initiative to accelerate solutions to the climate crisis Learn how you can help cut the world’s emissions in half by 2030, in the race to a zero-carbon world.

Mokslininko Johan Rockström tiriančio klimato pokyčius  pranešimas „10 years to transform the future of humanity – or destabilize the planet“, kuris buvo buvo pristatytas oficialioje TED konferencijoje.
Septynių minučių trukmės TED pristatyme, paremtame ryškiomis klimato krizės animacijomis, jis parodo, kaip devynios iš 15 didelių biofizinių sistemų, reguliuojančių klimatą – nuo ​​Sibiro amžinojo įšalo iki didžiųjų Šiaurės miškų iki Amazonės atogrąžų miškų. rizikuoja pasiekti lūžio taškus, dėl kurių Žemė gali tapti negyvenama žmonijai. Jis paaiškina tikslus, kuriuos turime pasiekti, ir pokyčius, kuriuos turime pamatyti, kad per ateinančius 10 metų planeta sugrįžtų į tvarumo kelią ir apsaugotume savo vaikų ateitį.
DARNAUS VYSTYMOSI DARBOTVARKĖ IKI 2030 M >>> ES taryba patvirtino išvadas, kuriose dar kartą patvirtintas ES įsipareigojimai dėl darnaus vystymosi.
ECAT APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRAS >>> Pristatomi projektai siekiant bendruomenių informavimo bei gebėjimų stiprinimo aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje.
GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS  >>> Vykdo šalies ūkio, kultūros, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius ekologijos, botanikos, mikologijos, mikrobiologijos, virusologijos, zoologijos, parazitologijos, geomokslų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. Skleidžia visuomenėje mokslo žinias, diegia jas į kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, taip pat socialinę ir ūkinę veiklą, prisideda prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.
BALTIJOS APLINKOS FORUMAS >>> Siekiama, kad visuomenė gyventų švarioje ir sveikoje aplinkoje, gamtiniai ištekliai būtų tinkamai naudojami, turtinga gamtinė įvairovė būtų užtikrinta ateities kartoms.
ŽALIASIS PASAULIS >>> Laikraštis, kurio publikacijų kryptis – ekologinis švietimas, ekologinės informacijos sklaida, pagarbos gamtai, aplinkai ugdymas.
WORLD ENVIRONMENT CENTER >>> Organizacijos misija – tvarumo strategijų įgyvendinimas

Jolanta Lembertienė, projekto koordinatorė