PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS (180 val.)

 Renkama grupė į Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, apie kursų pradžią informuosime visus užsiregistravusius dalyvius.
REGISTRACIJA: www.semiplius.lt -> 2019 lapkričio 4 d.

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministrės įsakymu „Dėl pedagoginių ir psichologinių žinių kurso“ (2017-06-28 d. Nr. V-534) Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras vykdo PEDAGOGINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSO programą (180 val.), asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

KURSO PLANAS:

Eil.
Nr.
MODULIAI Kontaktinių  akademinių valandų skaičius Savarankiško darbo akademinių valandų skaičius Iš viso Atsiskaitymo forma
1. Pedagogikos modulis 40 20 60 Vertinimas
2. Psichologijos modulis 40 20 60 Vertinimas
3. Didaktikos modulis ( profesinio mokymo  mokytojams arba  neformaliojo švietimo mokytojams) 40 20 60 Vertinimas

Kurso trukmė – 180 valandų (120 ak. kontaktinių akademinių val., 60- sav. darbo akademinių val.).
Mokymosi pradžia numatoma pagal poreikį.

Dalyviams, išklausiusiems programą ir atlikusiems numatytas užduotis, išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

< Atgal