Naujienos

Seminaras „1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymas: poreikiai, veiksmai, pasiekimai“

  Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kviečia dalyvauti  seminare „1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymas: poreikiai, veiksmai, pasiekimai“ 2021 m. vasario 15 ir 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kviečia dalyvauti 8 val. nuotoliniame (Zoom) nemokamame seminare „1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymas: poreikiai, veiksmai, pasiekimai“. Mokymai organizuojami įgyvendinant Erasmus+ finansuojamą projektą „Pedagogų darbo…

Metodinių priemonių paroda „STEAM ugdymas: mokymasis per patyrimą“

Kviečiame Šiaulių miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dalyvauti metodinių priemonių parodoje „STEAM ugdymas: mokymasis per patyrimą“. Metodinių darbų pristatymas vyks 2021 m. kovo 23 d. 13.00 val. ZOOM virtualioje aplinkoje. Ši paroda yra ilgalaikės programos „Integruotas ugdymas“ III modulis. KVIETIMAS

Seminaras „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: vaikų fizinis pajėgumas“

2021 m. vasario 22 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: vaikų fizinis pajėgumas“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymas“ II modulis. Trumpas programos pristatymas Karantino sąlygomis ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai susiduria su iššūkiais dėl nuotolinio fizinio ugdymo. Dabar šie…

Mokymai „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas“

2021 m. vasario-balandžio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre nuotoliniu būdu vyks mokymai pagal nacionalinio lygmens programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas“. Planuojamos 3 sesijos. Pirmosios sesijos pradžia – 2021 m. vasario 4 d. 14.00 val. Programa skirta meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro)…

Seminaras „Pasakų terapijos ir pasakų metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) integracija mokinių ugdymui ir psichinės sveikatos gerinimui“.

2021 m. vasario  24 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Pasakų terapijos ir pasakų metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) integracija mokinių ugdymui ir psichinės sveikatos gerinimui“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ II modulis. Trumpas programos pristatymas Dabartinė situacija kelia įtampą, nežinomybės, nesaugumo jausmus, netgi baimę kas bus…

Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų susirinkimas

  2021 m. sausio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Zoom aplinkoje vyko nuotolinis Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų susirinkimas, kuriame buvo pasidalinta gerąja patirtimi, perskaityti 5 pranešimai: „Nuotolinio ugdymo(si) patirtys, sėkmės ir atradimai priešmokyklinio ugdymo grupėje“ (Asta Želionienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“), „Interaktyvių įrankių taikymas, ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu“( Reda…