Naujienos

Konferencija „Menas mokytis ir tyrinėti“

KVIETIMAS Į RESPUBLIKINĘ GAMTOS MOKSLŲ MOKINIŲ KONFERENCIJĄ „MENAS MOKYTIS IR TYRINĖTI“  2018-12-07 KONFERENCIJOS TIKSLAS – plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją pristatant mokinių projektinius ir tiriamuosius darbus.  AKTUALIOS TEMOS: mokslinių metodų taikymas; mokinių kūrybiškumas ir motyvacija; mokinių tiriamosios veiklos principai.  KONFERENCIJOS LAIKAS: 2018 m. gruodžio 7 d. 10.00 val. KONFERENCIJOS VIETA: Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, S. Daukanto…

Seminaras „Gyvūnų poveikis vaiko emocinei ir fizinei sveikatai“

2018 m. lapkričio 27 d. 9.00 val. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre (Žuvininkų g. 18, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Gyvūnų poveikis vaiko emocinei ir fizinei sveikatai“ (6 a. val.). Lektorės: Inga Maslauskienė, Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė; Iveta Šikšniuvienė, Kaniterapinės pagalbos centro prezidentė; Jurgita Rutkienė, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Sveikatos studijų…

Seminaras „Fizinių ypatybių ugdymas naudojant TRX diržus rankinio pamokose“

2018 m. lapkričio 26 d. 13.00 val. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje (Vytauto g. 113) sporto salėje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Fizinių ypatybių ugdymas naudojant TRX diržus rankinio pamokose“. Lektoriai: Linda Gudaitė, Arūnas Grabauskas, kūno kultūros mokytojai metodininkai. Trumpas programos pristatymas Seminaro metu bus nagrinėjami taisyklingų bazinių judesių atlikimo pagrindai (naudojant tiek TRX diržus, tiek rankinio kamuolius),…

Konferencija ,,IKT IR AŠ: MOKYMAS/IS VIRTUALIOJE APLINKOJE, SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, MOKINIŲ PATIRTYS“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJA Respublikinė metodinė – praktinė mokytojų ir mokinių konferencija  ,,IKT IR AŠ: MOKYMAS/IS VIRTUALIOJE APLINKOJE, SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, MOKINIŲ PATIRTYS“  KVIETIMAS – PROGRAMA Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus, 8 kl. ir I – IV gimnazijų klasių mokinius, pagalbos mokiniui specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti respublikinėje metodinėje – praktinėje…

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Simono Daukanto asmenybė ir jo idėjos mokinių projektiniuose darbuose“

2018 m. lapkričio 30 d. 10 val. Simono Daukanto gimnazijoje ( S. Daukanto g. 71, Šiauliai) vyks respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija. KONFERENCIJOS TIKSLAI: Paminėti Simono Daukanto 225 gimimo metines. Skleisti bei įprasminti Simono Daukanto idėjas, pristatant mokinių projektinius, kūrybinius darbus. KONFERENCIJOS SRITYS: Simono Daukanto asmenybė. Simonas Daukantas ir gimtoji kalba. Simonas Daukantas istorijoje. Meniniai,…

Seminaras „Ką turi žinoti vadovas apie įstaigos finansus“

2018 m. gruodžio 3 d. nuo 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 auditorijoje) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Ką turi žinoti  vadovas apie įstaigos finansus“. Seminaro trukmė –  8 val. Lektorė – Renata Paškauskienė, UAB „FACTUS  SUM“ Apskaitos skyriaus vadovė. Siūloma programa skirta viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų)…

Seminaras – praktikumas. Karjeros pradžia – kaip susieti ko aš noriu bei sugebu ir ko reikia darbo rinkai

2018-12-04 d. Šiaulių m. savivaldybės švietimo centras  (Pakalnės g. 6 A, 27 auditorijoje), 13.00 val. vyks seminaras – praktikumas kurio metu,  bendrojo ugdymo įstaigose dirbantiems karjeros koordinatoriams bus suteiktos žinios apie: darbo rinkos poreikius, gyvenimo aprašymo (CV) reikšmingiausius kriterijus, pateiktos pokalbio, skatinančio mokinį  apgalvoti ir įsivertinti karjeros perspektyvas, gairės, pristatytas būdas kaip rezultatyviai prisistatyti darbdaviui ar pateikti…

Respublikinė – praktinė konferencija „Inovatyvių technologijų panaudojimas ugdymo/si procese“

2018 m. lapkričio 23 d. 10:00 val. Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriuje (Vytauto g. 267, Šiauliai) vyks konferencija, kurios metu bus aptariamos aktualios nuotolinio ir kasdienio mokymo problemos – inovatyvių technologijų panaudojimo ugdymo procese poreikis ir nauda pažangai. Renginio metu dalyviai turės galimybę ne tik diskutuoti technologijų panaudojimo ugdymo procese klausimais, bet ir įgyti…

IKT mokymai mokytojams 2018 birželio-lapkričio mėn.

Nuo 2018 metų birželio 12 d.  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams „IKT naudojimas mokymo(si) procese“. Mokymai  finansuojami pagal  2015-2024 metų Šiaulių miesto strateginės plėtros plano pirmo prioriteto E4-1.1. rodiklį „Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas švietimo įstaigose“. 2018 birželio-rugsėjo mėn. mokymuose dalyvavo 269 mokytojai. Numatoma, kad kursai vyks …

Metodinė diena „Laiko ženklai. Šimtmečio asmenybės ir faktai“

Metodinė diena skirta paminėti 2018-uosius – Lietuvos atkūrimo 100-metį, Sąjūdžio, Lietuvos skautų judėjimo, Lietuvos katalikių moterų sąjungos, Trakų Dievo Motinos-Lietuvos globėjos, Vydūno, Simono Daukanto, A. Ramanausko – Vanago, Tėvo Stanislovo – metus.Siekiama atkreipti dėmesį į rašytinės ir sakytinės viešosios kalbos kultūrą, ugdyti mokinių kūrybingumą; lavinti tiriamuosius, inovatyvių informacinių technologijų panaudojimo, pranešimo rengimo ir pristatymo gebėjimus….