Naujienos

Tarptautinėje metodinė – praktinė vaizdo konferencija „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui“

Kviečiame  5-12 klasių mokinius, studentus, mokytojus ir įvairių specialybių atstovus, baigusius Šiaulių „Juventos“ progimnaziją (12 – ąją vidurinę mokyklą) ar kitaip patyrusius muzikos įtaką savo gyvenimui (baigusius arba besimokančius meno, muzikos mokyklose) rengti pranešimus ir iki 2021 m. vasario 15 d. atsiųsti įrašytą pranešimą bei dalyvauti tarptautinėje nuotolinėje metodinėje – praktinėje vaizdo konferencijoje „Muzikos įtaka…

Tarptautinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje:  kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

2021 m. vasario 18 d. 10.00 val. kviečiame dalyvauti  tarptautinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kt.) metodinėje – praktinėje mokytojų nuotolinėje konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“, kurią organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio taryba. Šiuo renginiu…

Nuotolinis seminaras „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: mokinių fizinis pajėgumas”

2021 m. sausio 27 d. 14.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: mokinių fizinis pajėgumas“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Formalusis ir neformalusis fizinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ III modulis. Trumpas programos pristatymas Karantino sąlygomis fizinio ugdymo mokytojai susiduria su iššūkiais dėl nuotolinio fizinio ugdymo. Dabar fizinio…

Seminaras „Vaikų ugdymo kokybės pedagogika“

2021 m. sausio 27 d., 9.00 val. vyks virtualus kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „VAIKŲ UGDYMO KOKYBĖS PEDAGOGIKA“. Siekiant laiduoti vaiko ugdymo(si) kokybę, kiekvienam ikimokyklinio ugdymo mokyklų pedagogui būtina gebėti rengti ir atnaujinti vaikų ugdymo programas, kurti inovatyvias ugdymosi aplinkas, diegti pažangias pedagogines technologijas. Dauguma pedagogų taiko visas jiems žinomas technologijas, nekurdami savo ugdymo stiliaus. Tai jie…

Seminaras „Kitoks požiūris į mokymosi motyvacijos ugdymą“

2021 m. sausio 26 d., 13.30 val. vyks nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kitoks požiūris į mokymosi motyvacijos ugdymą“. Seminare teoriškai ir praktiškai pagrindžiama kitokia mokymosi motyvacijos samprata ir tokios mokymosi motyvacijos ugdymo(si) galimybės. Taikant konstruktyvaus ir patirtinio įtraukiančio mokymosi metodus bei remiantis esminėmis kartų teorijos idėjomis ir esamos ugdymo(si) situacijos analize, aiškinamasi, kodėl nauja mokymosi…

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas“.

2021 m. sausio 28 d., 13.30 val. vyks virtualus kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Emocinio intelekto ugdymas“. Emocinio intelekto rezultatas – harmonija su savimi ir aplinka bei sėkmingas ugdymas. Socialinė emocinė kompetencija – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Sėkmę mokykloje lemia ne tik vaiko žinios, bet ir…

Nuotolinis seminaras „Savivaldybės valdomų viešojo sektoriaus subjektų finansinės-ūkinės veiklos valdymas“

2021 m. sausio 13 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Savivaldybės valdomų viešojo sektoriaus subjektų finansinės-ūkinės veiklos valdymas“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Įstaigų administravimas“ V modulis. Seminaras skirtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už finansinę veiklą. Lektorė – Renata Paškauskienė, UAB „FACTUM SUM“ Apskaitos skyriaus vadovė. Programos…

2020 m. gruodžio 22 d. įvyko virtuali respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“ (ilgalaikės programos ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo įstaigoje“ II modulis), kuri vyko virtualioje Microsoft Teams aplinkoje. Renginį organizavo Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių tarybų nariai, Šiaulių Dainų progimnazija ir…

Kursai „Lietuvių kalbos kultūra“

2020 m. gruodžio 8, 10, 11 d. 15.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus „Lietuvių kalbos kultūra“. Šie kursai yra ilgalaikės programos „Lietuvių kalba ir literatūra“ I modulis. Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją…

Seminaras „Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Įstaigų administravimas“ IV modulis. Seminaras skirtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams. Organizuojamos 3 grupės: I gr. – 2020 m. gruodžio 1 d. 10.00 val. – įstaigų vadovams, kurių buhalterinė apskaita vykdoma centralizuotai nuo 2020 m. sausio 1…