Naujienos

Istorijos VBE bendra apžvalga

2022 m. kovo 9 d. 14.00 val. kviečiame istorijos mokytojus į seminarą, kuris vyks nuotoliniu būdu.  Brandos egzaminai laikomi, kad patvirtinti vidurinio ugdymo programos baigimą, bei jie suteikia galimybę stoti į aukštojo mokslo įstaigą ir gauti juose finansuojamą vietą. Istorijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai džiugina ne visus. Laikyti istorijos valstybinį brandos egzaminą renkasi vis mažiau…

„Kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose“

2022 m. kovo 16 d. 12 val. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo mokytojus, dvasininkus, mokytojus dalykininkus, socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, klasės auklėtojus, mokyklos administracijos atstovus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus rengti pranešimus ir dalyvauti XIII RESPUBLIKINĖ DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ konferencijoje. Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Dalyvių rengiančių pranešimus registracija į konferenciją iki 2022 m. kovo 5 d….

Įtraukusis ugdymas–ar tikrai kiekvienas vaikas turi išmokti „traukti šaknį“

2022 m. kovo 21 d. 13 val. kviečiame ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbai mokiniui specialistus dalyvauti nuotolinėje respublikinėje konferencijoje. Pranešimus skaitys: Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas, Austėja Landsbergienė, Vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos steigėja, Kristina Stankutė-Matė, Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė, ekspertė, Povilas Staniulis, VU MIF alumnas, LAA…

XXI-oji tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“

Kviečia gimnazijų, progimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų 6–12 klasių moksleivius ir juos parengusius mokytojus 2022 m. kovo 4 d. (penktadienį) 12 val. dalyvauti XXI-ojoje tarptautinėje moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos darbų bei projektų tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. KVIETIMAS

Literatūrinio vyksmo tendencijos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: knygos vaizdų kultūroje

2022 m. vasario 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja edukacinę išvyką „Literatūrinio vyksmo tendencijos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: knygos vaizdų kultūroje“  į Vilniaus LITEXPO parodų centrą. Išvykimo laikas ir vieta: 8.00 val., Trakų g. 43, šalia AB „Verpstas“. Trumpas programos pristatymas Programos dalyviai apsilankys tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2022, kurioje lauks įvairūs edukaciniai…

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Organizuojant konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“, kuri įvyko vasario 18 d. jėgas sutelkė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir trijų Šiaulių miesto metodinių būrelių (chemijos, biologijos ir fizikos) atstovai. Sėkminga sinergija davė puikius rezultatus – 17 pranešimų ir apie 200 dalyvių iš įvairių Lietuvos vietų. Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro direktorė Vilma…

INOVACIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFORMATIKOS UGDYME

Didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė 2022 m. vasario 17 d.  įvykusi respublikinė nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Inovacijos informacinių technologijų ir informatikos ugdyme“. Konferenciją organizavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto Švietimo centro metodininkė) ir Šiaulių miesto informacinių technologijų ir informatikos mokytojų metodinė taryba (Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė; Rima Valčiukienė,…

„AŠ GALIU“

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinius, besimokančius rusų,  vokiečių, prancūzų kaip antrosios ar trečiosios kalbos, ir jų mokytojus dalyvauti pažintinėje praktinėje konferencijoje „Aš galiu“, kuri vyks 2022 m. vasario 23 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM aplinkoje. Konferencijos nuostatai Konferencijos dalyvio anketa

Naudingos nuorodos

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai  >>> Metodinių rekomendacijų rinkiniai: ikimokyklinis ugdymas >>> priešmokyklinis ugdymas >>> Bendrojo ugdymo programų projektai >>> UTA infografikai >>> Praėjusių metų pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminų užduotys bei rezultatai >>> Kompetencijų raidos aprašas >>>