Naujienos

Seminaras „Jėgos lavinimo programų kūrimo ir taikymo metodiniai aspektai“

2018 m. lapkričio 14 d. 9.00 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje (Vilniaus g. 27, Šiauliai) 202 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Jėgos lavinimo programų kūrimo ir taikymo metodiniai aspektai“. Lektorius – dr. Stanislovas Norkus, profesijos mokytojas. Trumpas programos pristatymas Mokytojai, treneriai galės praturtinti žinias, susijusias su įvairių jėgos raiškos formų lavinimo metodikomis….

Seminaras „Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas?“

2018 m. lapkričio 21 d. (trečiadienį) 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6 A) 29 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras skirtas mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Seminaro metu plačiau bus supažindinama su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Bus aptariami integruotų temų apibendrinamieji projektai, pateikiamos…

Seminaras „Lietuvių kalbos ir literatūros integravimo galimybės 5–8 klasėje ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas“.

2018 m. lapkričio 21 d. (trečiadienį) 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–8 klasėse. Jame numatyta pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros integravimo idėjas ir didaktinius sprendimus, kurie galėtų didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti jų kalbinius pasiekimus. Mokytojams…

Spalio 29, 30, 31 d. kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 9.00 val. ir lapkričio 12, 13, d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir…

2018 m. spalio mėnesį organizuojami mokymai buhalteriams

Šiaulių miesto savivaldybė skyrė tikslinių lėšų biudžetinių įstaigų finansininkų kvalifikacijos tobulinimui. Kviečiame Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų buhalterius dalyvauti mokymuose. Mokymų tikslas – aptarti biudžetinių įstaigų turto, finansavimo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, išnagrinėti dažniausiai daromas klaidas sudarant biudžetinę ir finansinę atskaitomybę. Bus dėstomos temos: Turto valdymo reglamentavimas, inventorizacija. Biudžetinių įstaigų pajamų specifika. Sąnaudų priskyrimas ir…

Seminaras „Vaikų ir paauglių seksualizuotas elgesys: prevencija ir intervencija“

Seminaro data – 2018-10-23, 13:30 Seminaro vieta – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras,  Pakalnės g. 6A, 26 aud.  Trumpas turinys Ar Jūs visuomet teisingai reaguojate į vaikų ir paauglių seksualinio elgesio apraiškas? Ar žinote, kada jų elgesys peržengia normalios raidos ribas? Ar mokate sudaryti ir įdiegti prevencinį planą? Seminaro metu bus nagrinėjamos vaikų/paauglių normalios ir sutrikusios psicho-seksualinės…

Seminaras „Gyvoji pamoka Talkšos ekologiniame take“

Seminaro laikas ir vieta: Rugsėjo 20 d.(ketvirtadienį) 14.00 val. Pradžia – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Jojimo skyriuje (žirgyne). Seminaro vieta – Talkšos ekologinis takas – Talkšos ir Salduvės parkai. Dalyvių tikslinės grupės: biologijos mokytojai, pradinių klasių mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo mokytojai. Seminaro lektorės: Ilona Sakalauskienė, Inga Ivanauskienė. Seminaro trukmė – 6 ak….