Naujienos

Seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“

 2019 m. balandžio 18 d.  12.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“. Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė Trumpas programos pristatymas: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, priėmimas į bendrojo lavinimo mokyklą įvardijama kaip procesas, kuriame…

Seminaro „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“ II dalis

2019 m. balandžio 9 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“ II dalis. Lektorės: Rasmuta Valčiukienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, tautodailininkė, Audronė Kudžmaitė, Grinkiškio Jono Poderio, Baisogalos gimnazijų vyresnioji dailės mokytoja.

Klasikinio masažo kursai

 2019 m. balandžio 8 d.  17.15 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 31 auditorijoje organizuojami klasikinio masažo kursai. Trumpas programos pristatymas: Programos dalyviai susipažins su klasikinio masažo metodikos ypatumais. Išmoks pagrindinių klasikinio masažo atlikimo būdų. Programa suteiks žinių apie sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, klasikinio masažo pritaikymo galimybes sveikatinimo srityje. Dalyvių skaičius – 6–8…

2019-04-30 vyks 11– asis respublikinis moksleivių lietuviškos dainos festivalis – konkursas „Mūsų dienos 2019“ skirtas maestro Vytautui Kernagiui atminti

2019-04-30 vyks 11– asis respublikinis moksleivių lietuviškos dainos festivalis – konkursas „Mūsų dienos 2019“ skirtas maestro Vytautui Kernagiui atminti. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 11–ojo, respublikinio moksleivių festivalio-konkurso „Mūsų dienos 2019“, skirto maestro Vytauto Kernagio atminimui nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. Festivalis-konkursas sudaro sąlygas puoselėti lietuvišką muziką, lietuvių kalbą, domėtis jos autoriais bei…

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

             2019 m. balandžio 23, 24, 25, 26 d. 9.00 val. ir balandžio  29 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo…

Seminaras „Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai“

2019 m. balandžio 19 d. 11.00 val. Dainų progimnazijoje (Dainų g. 45) aktų salėje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai“. Lektoriai: Laimonas Masevičius LMTA docentas, Arvydas Barzinskas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Mindaugas Valaitis,   M. K. Čiurlionio menų gimnazijos…

Seminaras „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“

2019 m. kovo 26 d., balandžio 9 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 27 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“. Trumpas programos pristatymas: Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo pedagogams, dailės ir technologijų mokytojams. Seminaro dalyviai įgaus žinių kaip kurti pavasarinius švenčių, erdvės dekoravimo atributus…