Naujienos

Kimochis programos socialinių emocijų įgūdžių ugdymo veiklų rengimas ir vedimas. Kimochis programos galimybės

2022 m. kovo 22-23 dienomis nuo 12.30 val. iki 14.45 val. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus kviečiame dalyvauti nuotoliniame seminare „Kimochis programos socialinių emocijų įgūdžių ugdymo veiklų rengimas ir vedimas. Kimochis programos galimybės“ (ilgalaikės programos „Socialinių emocijų įgūdžių ugdymas ikimokykliniame ir pradiniame vaikų amžiuje“ II modulis). Registracija  – http://www.semiplius.lt        

Sveikatos stiprinimo programa

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kartu su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru kviečia nuo 2022 m. vasario 24 d. iki balandžio 14 d.  Šiaulių miesto švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, bendruomenių narius vieną kartą per savaitę (ketvirtadieniais) dalyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Sveikatos stiprinimo programa“ (Ilgalaikė programa „Sveikos gyvensenos ugdymas/is“). Šie mokymai vykdomi pagal Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir…

SUSITARIMAI IR VEIKIMAS KARTU RENGIANTIS DIRBTI PAGAL ATNAUJINTAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

Kviečiame mokyklų bendruomenes dalyvauti mokymuose  „Susitarimai ir veikimas kartu rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas“ (40 val. programa) I modulis. Pokyčiai diegiant atnaujintas bendrąsias programas. II modulis. Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. III modulis.  Pasipriešinimo pokyčiams valdymo modeliai ir priemonės. Dėl mokymų teirautis tel. 865954643 .

DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS: ŠIANDIENINĖS ĮŽVALGOS IR ATEITIES SCENARIJAI

2022 m. vasario 14 d. dailės, technologijų mokytojai, dėstytojai, NŠA atstovai dalyvavo respublikinėje nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Dailės ir technologijų ugdymas: šiandieninės įžvalgos ir ateities scenarijai“. Šiuo renginiu siekiama plėtoti dalykinį bendradarbiavimą, metodinių naujovių sklaidą ir dalijimąsi gerąja pedagogine patirtimi. Aktuali pranešimų tematika pritraukė gausų būrį šalies mokytojų.  Konferencijoje buvo analizuojama tradicinių/pažangių technologijų ir dailės raiškos…

Istorijos VBE bendra apžvalga

2022 m. kovo 9 d. 14.00 val. kviečiame istorijos mokytojus į seminarą, kuris vyks nuotoliniu būdu.  Brandos egzaminai laikomi, kad patvirtinti vidurinio ugdymo programos baigimą, bei jie suteikia galimybę stoti į aukštojo mokslo įstaigą ir gauti juose finansuojamą vietą. Istorijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai džiugina ne visus. Laikyti istorijos valstybinį brandos egzaminą renkasi vis mažiau…

„Kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose“

2022 m. kovo 16 d. 12 val. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo mokytojus, dvasininkus, mokytojus dalykininkus, socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, klasės auklėtojus, mokyklos administracijos atstovus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus rengti pranešimus ir dalyvauti XIII RESPUBLIKINĖ DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ konferencijoje. Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Dalyvių rengiančių pranešimus registracija į konferenciją iki 2022 m. kovo 5 d….

Įtraukusis ugdymas–ar tikrai kiekvienas vaikas turi išmokti „traukti šaknį“

2022 m. kovo 21 d. 13 val. kviečiame ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbai mokiniui specialistus dalyvauti nuotolinėje respublikinėje konferencijoje. Pranešimus skaitys: Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas, Austėja Landsbergienė, Vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos steigėja, Kristina Stankutė-Matė, Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė, ekspertė, Povilas Staniulis, VU MIF alumnas, LAA…

XXI-oji tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“

Kviečia gimnazijų, progimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų 6–12 klasių moksleivius ir juos parengusius mokytojus 2022 m. kovo 4 d. (penktadienį) 12 val. dalyvauti XXI-ojoje tarptautinėje moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos darbų bei projektų tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. KVIETIMAS

Literatūrinio vyksmo tendencijos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: knygos vaizdų kultūroje

2022 m. vasario 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja edukacinę išvyką „Literatūrinio vyksmo tendencijos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: knygos vaizdų kultūroje“  į Vilniaus LITEXPO parodų centrą. Išvykimo laikas ir vieta: 8.00 val., Trakų g. 43, šalia AB „Verpstas“. Trumpas programos pristatymas Programos dalyviai apsilankys tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2022, kurioje lauks įvairūs edukaciniai…