DĖMESIO!

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebebus galima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome už seminarus, konferencijas, parodas ir kitus kvalifikacijos renginius pradėti mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro banko sąskaitą.

Daugiau

Naujienos

Diskusija “SEU – mada ar būtinybė?”

Kviečiame tėvus, ikimokyklinio ugdymo pedagogus, pagalbos vaikui specialistus, ikimokyklinių įstaigų vadovus į panelinę diskusiją, kurios metu aptarsime šias temas: Jausmų raiška vaikų lūpomis. Įstaigos ir šeimos partnerystė ugdant ikimokyklinuko socialinį – emocinį intelektą. Pedagogo ir pagalbos vaikui specialistų vaidmuo ugdant socialią ir emociškai stiprią, sėkmingą asmenybę.  Kvietimas

Lietuvių kalbos kultūros kursai

2019 m. gegužės 16–18 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6a) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lietuvių kalbos kultūra“. Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m….

PASKIRSTYTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. biudžete  buvo numatyta 27 300 eurų Šiaulių miesto savivaldybės  ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka įvyko minėtų programų  konkursas ir atranka. Konkursui  buvo pateiktos 22 paraiškos, kuriose  prašomų finansuoti programų suma sudarė 60 580 eurų. Vertinimo ir atrankos komisija, kuriai vadovavo Savivaldybės administracijos…

Seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“

 2019 m. balandžio 18 d.  12.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“. Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė Trumpas programos pristatymas: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, priėmimas į bendrojo lavinimo mokyklą įvardijama kaip procesas, kuriame…