Mokymų poreikio apklausa

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras siekia nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį šiais mokslo metais. Prašytume Jūsų užpildyti šią anketą. Jūsų atsakymai bus panaudoti planuojant ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius. Dėkojame už atsakymus.

Naujienos

Seminaras „Skaičiuoklė darbui ir namams“

  Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti visas tris dienas. Mokymai vyks 3 dienas: rugsėjo 28, 29, 30 dienomis nuo 15:00 – 17:00 val. Trumpas turinys Trumpas programos turinys Šioje mokymų programoje supažindinama su pagrindinėmis Excel skaičiuoklės galimybėmis, kurias galima pritaikyti asmeninėje ir profesinėje veikloje. Besimokantieji sužinos, kaip…

Seminaras „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“

  Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti visas tris dienas. Mokymai vyks 3 dienas: spalio 12-14 d. nuo 16:00 – 18:00 val.   Trumpas turinys Pagrindinės šios programos temos nuotraukų redagavimo priemonės internete, pagrindiniai nuotraukų redagavimo veiksmai, animacijų ar koliažų kūrimas, nuotraukų „skenavimo“ išmaniuosiuose…

Seminaras „Dokumentų kūrimas ir dalijimasis su kitais“

  Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti visas tris dienas. Mokymai vyks 3 dienas: spalio 6-7 d. nuo 16:00 – 18:00 val. spalio 9 d. nuo 15:00 – 17:00 val. Trumpas turinys Šioje programoje susipažinsite su bendradarbiavimo priemonėmis internete, debesų kompiuterija. Daug dėmesio bus skiriama tekstinių dokumentų rengimui…

Kursų „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ 2-osios grupės mokymai

             2020 m. rugsėjo 28, 29, 30 ir spalio 1, 2 d., 13.00 val. vyks nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“ 2-osios grupės mokymai. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d….

Seminaras „Kūrybinės STEAM dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui“

2020 m. rugsėjo 17 dieną 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybinės STEAM dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui“. Lektorė – Laura Bajoriūnė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė metodininkė. Dalyviai – ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai. Trumpas programos turinys Inžinerija ir ikimokyklinis bei priešmokyklinis…

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

             2020 m. rugsėjo 18, 21, 22, 23, 25 d., 13.00 val. vyks nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos…

Rugsėjo mėnesį vyks nuotoliniai Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susirinkimai

2020 m. rugsėjo mėnesį nuotoliniu būdu vyks Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susirinkimai. Darbotvarkė: Dėl metodinės veiklos (mieste, šalyje) renginių. Dėl olimpiadų organizavimo.* Kiti klausimai. Diena  Veiklos pavadinimas    Vieta ir laikas  9  Šiaulių miesto socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas Nuotolinis, 15.30 val.    Mokyklų logopedų metodinis būrelis Socialinių pedagogų metodinis…

Tęsiami užsienio kalbų kursai

Kviečiame dalyvius tęsti užsienio kalbų kursus: anglų kalbos A1 lygio grupei kursai vyks pirmadieniais, trečiadieniais 26 auditorijoje. Kursų pradžia – 2020 m. rugsėjo 7 d. 17.30 val. anglų kalbos A2 lygio grupei kursai vyks antradieniais, ketvirtadieniais 26 auditorijoje. Kursų pradžia – 2020 m. rugsėjo 8 d. 17.30 val. vokiečių kalbos A2/1 lygio grupei kursai vyks…

Užsienio kalbų kursai suaugusiesiems

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės g. 6A, Šiauliai) organizuoja užsienio (anglų, vokiečių, rusų, ispanų, prancūzų) kalbų kursus suaugusiesiems. Kursų trukmė:     80 akad. val. kursų kaina – 162 Eur. 40 akad. val. – 82 Eur.   Dalyvių registracija – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro tinklalapyje https://svcentras.lt/ nuorodoje „Registracija į užsienio kalbų kursus“. Kursų vieta – Šiaulių…

Seminaras „Būkime saugūs internete“

2020 m. birželio 30 ir liepos 2-3 d. vyks nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Būkime saugūs internete“ (6 val.). Mokymai vyks 3 dienas birželio 30 d. nuo 9:00 – 12.00 val. liepos 2 d. nuo 9:00 – 10:30 val. liepos 3 d. nuo 9:00 – 10:30 val. Lektorė – Miroslava Aziulevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė. Pagrindinės šios programos temos:…