Naujienos

Mokymai „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas“

2021 m. vasario-balandžio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre nuotoliniu būdu vyks mokymai pagal nacionalinio lygmens programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas“. Planuojamos 3 sesijos. Pirmosios sesijos pradžia – 2021 m. vasario 4 d. 14.00 val. Programa skirta meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro)…

Seminaras „Pasakų terapijos ir pasakų metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) integracija mokinių ugdymui ir psichinės sveikatos gerinimui“.

2021 m. vasario  24 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Pasakų terapijos ir pasakų metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) integracija mokinių ugdymui ir psichinės sveikatos gerinimui“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ II modulis. Trumpas programos pristatymas Dabartinė situacija kelia įtampą, nežinomybės, nesaugumo jausmus, netgi baimę kas bus…

Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų susirinkimas

  2021 m. sausio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Zoom aplinkoje vyko nuotolinis Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų susirinkimas, kuriame buvo pasidalinta gerąja patirtimi, perskaityti 5 pranešimai: „Nuotolinio ugdymo(si) patirtys, sėkmės ir atradimai priešmokyklinio ugdymo grupėje“ (Asta Želionienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“), „Interaktyvių įrankių taikymas, ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu“( Reda…

Kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“

  2021 m. vasario 15, 17, 18. 19, 22 d., 10.00 val. vyks nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“ mokymai. Programos anotacija                                              Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu …

Šiaulių regiono geografijos mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“

Šiaulių regiono geografijos mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“  2021-02-19 KVIETIMAS  Kviečiame dalyvauti geografijos mokytojų metodinėje – praktinėje nuotolinėje konferencijoje. Tikslas aktyvinti geografijos mokytojų bendradarbiavimą ugdant šiuolaikišką, kūrybingą bei originaliai mąstančią asmenybę, skatinti gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės. GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 2021 (1)  

Seminaras „Skaičiuoklė darbui ir namams“ (Excel pradedantiesiems)

  Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti tris dienas: 2021 m. sausio 25-27 d. nuo 16 val. iki 18 val. Trumpas turinys Šioje mokymų programoje supažindinama su pagrindinėmis Excel skaičiuoklės galimybėmis, kurias galima pritaikyti asmeninėje ir profesinėje veikloje. Mokymų renginių metu • susipažinsite su…

Seminaras „Dokumentų kūrimas ir dalijimasis su kitais“

Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti visas tris dienas. Mokymai vyks 3 dienas: 2021 m. sausio 18-20 d. nuo 16:00 – 18:00 val. Trumpas turinys Šioje programoje susipažinsite su bendradarbiavimo priemonėmis internete, debesų kompiuterija. Daug dėmesio bus skiriama tekstinių dokumentų rengimui internete, dalinimosi ir bendro naudojimo su kitais…

Respublikinė informacinių technologijų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmės ir patirtys informacinių technologijų ugdyme“

Maloniai kviečiame pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų informacinių technologijų mokytojus, dėstytojus į respublikinę nuotolinę informacinių technologijų mokytojų metodinę-praktinę konferenciją „Sėkmės ir patirtys informacinių technologijų ugdyme“, kuri vyks 2021 m. vasario 17 d. 10 val.  nuotoliniu būdu (Zoom aplinkoje). Registracija ir daugiau informacijos www.semiplius.lt . 2021 m. IT konferencijos KVIETIMAS  …