Naujienos

Seminaras „Ką turi žinoti vadovas apie įstaigos finansus“

2018 m. gruodžio 3 d. nuo 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 auditorijoje) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Ką turi žinoti  vadovas apie įstaigos finansus“. Seminaro trukmė –  8 val. Lektorė – Renata Paškauskienė, UAB „FACTUS  SUM“ Apskaitos skyriaus vadovė. Siūloma programa skirta viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų)…

Seminaras – praktikumas. Karjeros pradžia – kaip susieti ko aš noriu bei sugebu ir ko reikia darbo rinkai

2018-12-04 d. Šiaulių m. savivaldybės švietimo centras  (Pakalnės g. 6 A, 27 auditorijoje), 13.00 val. vyks seminaras – praktikumas kurio metu,  bendrojo ugdymo įstaigose dirbantiems karjeros koordinatoriams bus suteiktos žinios apie: darbo rinkos poreikius, gyvenimo aprašymo (CV) reikšmingiausius kriterijus, pateiktos pokalbio, skatinančio mokinį  apgalvoti ir įsivertinti karjeros perspektyvas, gairės, pristatytas būdas kaip rezultatyviai prisistatyti darbdaviui ar pateikti…

Respublikinė – praktinė konferencija „Inovatyvių technologijų panaudojimas ugdymo/si procese“

2018 m. lapkričio 23 d. 10:00 val. Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriuje (Vytauto g. 267, Šiauliai) vyks konferencija, kurios metu bus aptariamos aktualios nuotolinio ir kasdienio mokymo problemos – inovatyvių technologijų panaudojimo ugdymo procese poreikis ir nauda pažangai. Renginio metu dalyviai turės galimybę ne tik diskutuoti technologijų panaudojimo ugdymo procese klausimais, bet ir įgyti…

IKT mokymai mokytojams 2018 birželio-lapkričio mėn.

Nuo 2018 metų birželio 12 d.  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams „IKT naudojimas mokymo(si) procese“. Mokymai  finansuojami pagal  2015-2024 metų Šiaulių miesto strateginės plėtros plano pirmo prioriteto E4-1.1. rodiklį „Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas švietimo įstaigose“. 2018 birželio-rugsėjo mėn. mokymuose dalyvavo 269 mokytojai. Numatoma, kad kursai vyks …

Metodinė diena „Laiko ženklai. Šimtmečio asmenybės ir faktai“

Metodinė diena skirta paminėti 2018-uosius – Lietuvos atkūrimo 100-metį, Sąjūdžio, Lietuvos skautų judėjimo, Lietuvos katalikių moterų sąjungos, Trakų Dievo Motinos-Lietuvos globėjos, Vydūno, Simono Daukanto, A. Ramanausko – Vanago, Tėvo Stanislovo – metus.Siekiama atkreipti dėmesį į rašytinės ir sakytinės viešosios kalbos kultūrą, ugdyti mokinių kūrybingumą; lavinti tiriamuosius, inovatyvių informacinių technologijų panaudojimo, pranešimo rengimo ir pristatymo gebėjimus….

Seminaras „Jėgos lavinimo programų kūrimo ir taikymo metodiniai aspektai“

2018 m. lapkričio 14 d. 9.00 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje (Vilniaus g. 27, Šiauliai) 202 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Jėgos lavinimo programų kūrimo ir taikymo metodiniai aspektai“. Lektorius – dr. Stanislovas Norkus, profesijos mokytojas. Trumpas programos pristatymas Mokytojai, treneriai galės praturtinti žinias, susijusias su įvairių jėgos raiškos formų lavinimo metodikomis….

Seminaras „Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas?“

2018 m. lapkričio 21 d. (trečiadienį) 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6 A) 29 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras skirtas mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Seminaro metu plačiau bus supažindinama su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Bus aptariami integruotų temų apibendrinamieji projektai, pateikiamos…

Seminaras „Lietuvių kalbos ir literatūros integravimo galimybės 5–8 klasėje ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas“.

2018 m. lapkričio 21 d. (trečiadienį) 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–8 klasėse. Jame numatyta pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros integravimo idėjas ir didaktinius sprendimus, kurie galėtų didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti jų kalbinius pasiekimus. Mokytojams…