Naujienos

Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai

2019-03-07 d. 13 val. 26 auditorijoje seminaras šiuolaikinio švietimo siekiniai yra ne tik suteikti išsamias faktines žinias mokiniams, bet ir ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Labai svarbu tampa sutelkti…

Asmens pasiekimų ir pažangos stebėjimas

2019-03-05 d. 13 val.  Asmens (mokinių) pasiekimų ir pažangos stebėjimas, viena iš svarbių aktualijų mokykloje, nes tai viena svarbių Geros mokyklos ypatybių – asmenybės branda. Stebimi mokinių pasiekimai ir pažanga padeda mokiniams tobulėti, skleistis kaip asmenybėms. Todėl programa yra orientuota ne tik į asmens (mokinių) pasiekimų bei pažangos stebėjimo ugdymo procese tobulinimą, bet kartu ir į mokyklos veiklos…

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovų bei pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Kokybiško priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo aktualijos“

Kviečiame šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovus bei pedagogus (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, logopedus, meninio ugdymo pedagogus, kūno korekcijos pedagogus ir kitus specialistus) rengti pranešimus ir dalyvauti metodinėje praktinėje konferencijoje „Kokybiško priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo aktualijos“. KVIETIMAS

Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (I sesija)

2019 m. kovo 27, 28 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (I sesija). Programos turinys. Lietuvoje iki šiol trūksta sistemos, kuri ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais – direktoriais, direktorių pavaduotojais ugdymui suteiktų galimybes tobulinti turimas kompetencijas ir…

Seminaras „Geros mokyklos ir šiuolaikinės pamokos požymiai Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“

2019 m. vasario 18 dieną 10.00 val. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje (Dainų g. 7, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geros mokyklos ir šiuolaikinės pamokos požymiai Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“. Lektoriai: Vytautas Giedraitis, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktorius, Vanda Martina Sitnikienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metodininkė. Trumpas programos turinys Remiantis Šiaulių „Romuvos“…

Šiuolaikinės fizikos mokymo(si) tendencijos

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA „FOTONAS“ Mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinės fizikos mokymo(si) tendencijos“ 2019-04-26 KONFERENCIJOS TIKSLAS – plėtoti mokinių ir mokytojų gamtamokslinę kompetenciją. KONFERENCIJOS LAIKAS – 2019 m. balandžio 26 d. 10 val. (perkelta iš vasario 22 d.) KONFERENCIJOS VIETA – Šiaulių universiteto biblioteka. Adresas: Vytauto g. 84, LT-76352 Šiauliai DALYVIAI: …

Seminaras „Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai“

  2019 m. vasario 20 d. 12.00 val.  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai“. Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio rajono švietimo centro logopedė ekspertė.   Trumpas programos pristatymas. Pradėjęs lankyti darželį ar mokyklą, vaikas patenka į naują socialinę aplinką,…

Seminaras „10 būdų kūrybingam raidžių ir skaičių mokymuisi“

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo pedagogams. Visi žinome, kad vienas iš svarbiausių etapų vaiko gyvenime yra išmokti rašyti raides ir skaičius. Bet nuo kurios raidės pradėti, kokią abėcėlę pasirinkti, kaip teisingiausia mokytis, kad nereiktų persimokyti, kokius žaidimus taikyti vaiko smulkiosios motorikos lavinimu, kaip rašto simbolių pažinimą paversti linksmu ir kūrybišku? Tai praktinis seminaras…

Seminaras „Kaip susivaldyti ir kontroliuoti padėtį pamokų metu“

Praktinis seminaras Paskutiniu metu tampa vis aktualiau mokytojui kontroliuoti padėtį pamokos metu, suvaldyti savo pyktį pamokoje. Dėl įvairiausių ekonominių, socialinių, psichologinių ir kitokių priežasčių vaikai vis mažiau ir mažiau linkę klausyti mokytojo nurodymų pamokos metu, atlikti namų darbus ir t.t. Dėl to mokytojai pradeda nervuotis ir pykti ir anksčiau ar vėliau šis pyktis prasiveržia rėkimu ir kitokiais…