Naujienos

Seminaras „Choro dainininkų vokalinių įgūdžių tobulinimas, problemų sprendimo būdai“

2021 m. spalio 18 d. 10.00–13.00 val. chorų dirigentus, chormeisterius, dainavimo ir muzikos mokytojus, choristus maloniai kviečiame dalyvauti seminare „Choro dainininkų vokalinių įgūdžių tobulinimas, problemų sprendimo būdai“. Seminaras bus tiesiogiai transliuojamas YouTube kanalu.  Lektorius – Liudas Norvaišas, operos solistas, vokalo pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas. Renginio aprašymas: Lektorius atkreips dėmesį į dažniausiai pasitaikančias…

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Sveikos gyvensenos ugdymas/is“

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kartu su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru kviečia nuo 2021 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, bendruomenių narius dalyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Sveikatos stiprinimo programa“ (Ilgalaikė programa „Sveikos gyvensenos ugdymas/is“). Šie mokymai vykdomi pagal Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio…

Projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ partnerių susitikimas

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro komanda dalyvavo pirmajame „Nordplus“ projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nr. NPAD-2021/10011) susitikime Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centre (ZRKAC). Susitikime dalyvavo kolegos iš Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centro (Latvija) ir Valgos profesinio mokymo centro (Estija). Pirmąją susitikimo dieną – rugsėjo 23 d., kolegos iš Latvijos supažindino…

Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui

Projektas Nr. NPAD-2021/10011 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja „Nordplus Adult 2021“ projekte “Green skills for greener life“. Projektas remiamas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos švietimo bendradarbiavimo programą suaugusiųjų švietimo sektoriuje „Nordplus 2021“. Aplinkosauginė atsakomybė ir ekologiški įgūdžiai yra būtini, kad kiekvienas žmogus galėtų vykdyti savo profesinę veiklą laikydamasis darnios aplinkos plėtros ir efektyvaus energijos taupymo,…

Rekomendacijos hibridiniam mokymui

Hibridinis mokymas – tai galimybė lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo  organizavimo būdus, kai dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi prie pamokos nuotoliniu būdu, naudodamiesi įvairiomis technologijomis. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), rengiantis naujiems mokslo metams, atnaujino Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą ir papildė jį informacija apie hibridinį mokymą:…

Forumas „Neįprastųjų situacijų valdymas: iššūkiai ir sėkmės kodas“

2021 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių kultūros centre organizuojamas švietimo forumas „Neįprastųjų situacijų valdymas: iššūkiai ir sėkmės kodas“ (programa). Į forumą kviečiame du įstaigos atstovus. Ketinantys dalyvauti forume turi registruotis per elektroninę renginių registravimo sistemą Semi+ adresu www.semiplius.lt. Registracija į forumą bus vykdoma iki 2021-08-25. Iškilus neaiškumams dėl registracijos konsultuos Švietimo centro Metodinės pagalbos skyriaus…

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui. Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos aprašu (toliau – Aprašas)…

Seminaras „Apie patyčias ir neapykantos kalbą internete Z ir Alfa kartai“

Birželio 8 d. 12.00 val. vyks seminaras mokytojams ir žaidimas mokiniams apie patyčias, neapykantos kalbą ir smurtą mokykloje ir šeimoje. Šiuo renginiu siekiama supažindinti mokytojus su naujais metodais, priemonėmis, būdais, kuriuos galima pasitelkti kalbant su mokiniais apie internetines patyčias, neapykantos kalbą internete, smurtą mokykloje ir šeimoje. Naujajai mokinių kartai nebeužtenka tradicinių būdų kalbėti apie internetines…

Atnaujinamų BP projektai

Skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai, pakoreguoti atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės siūlymus. Siekiant kokybiškų ugdymo turinio pokyčių, šie projektai bus tobulinami toliau. Siūlymus paskelbtiems BP projektams galima teikti iki gegužės 15 d. el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektai