Mokymų poreikio apklausa

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras siekia nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį šiais mokslo metais. Prašytume Jūsų užpildyti šią anketą. Jūsų atsakymai bus panaudoti planuojant ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius. Dėkojame už atsakymus.

Naujienos

Seminaras „Skaičiuoklė darbui ir namams“ (Excel pradedantiesiems)

  Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti tris dienas: 2021 m. sausio 25-27 d. nuo 16 val. iki 18 val. Trumpas turinys Šioje mokymų programoje supažindinama su pagrindinėmis Excel skaičiuoklės galimybėmis, kurias galima pritaikyti asmeninėje ir profesinėje veikloje. Mokymų renginių metu • susipažinsite su…

Seminaras „Dokumentų kūrimas ir dalijimasis su kitais“

Kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo nuotoliniu būdu asmenis, turinčius pradines skaitmeninio raštingumo žinias bei įgūdžius ir galinčius dalyvauti visas tris dienas. Mokymai vyks 3 dienas: 2021 m. sausio 18-20 d. nuo 16:00 – 18:00 val. Trumpas turinys Šioje programoje susipažinsite su bendradarbiavimo priemonėmis internete, debesų kompiuterija. Daug dėmesio bus skiriama tekstinių dokumentų rengimui internete, dalinimosi ir bendro naudojimo su kitais…

Respublikinė informacinių technologijų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmės ir patirtys informacinių technologijų ugdyme“

Maloniai kviečiame pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų informacinių technologijų mokytojus, dėstytojus į respublikinę nuotolinę informacinių technologijų mokytojų metodinę-praktinę konferenciją „Sėkmės ir patirtys informacinių technologijų ugdyme“, kuri vyks 2021 m. vasario 17 d. 10 val.  nuotoliniu būdu (Zoom aplinkoje). Registracija ir daugiau informacijos www.semiplius.lt . 2021 m. IT konferencijos KVIETIMAS  …

Tarptautinėje metodinė – praktinė vaizdo konferencija „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui“

Kviečiame  5-12 klasių mokinius, studentus, mokytojus ir įvairių specialybių atstovus, baigusius Šiaulių „Juventos“ progimnaziją (12 – ąją vidurinę mokyklą) ar kitaip patyrusius muzikos įtaką savo gyvenimui (baigusius arba besimokančius meno, muzikos mokyklose) rengti pranešimus ir iki 2021 m. vasario 15 d. atsiųsti įrašytą pranešimą bei dalyvauti tarptautinėje nuotolinėje metodinėje – praktinėje vaizdo konferencijoje „Muzikos įtaka…

Tarptautinė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje:  kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

2021 m. vasario 18 d. 10.00 val. kviečiame dalyvauti  tarptautinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kt.) metodinėje – praktinėje mokytojų nuotolinėje konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“, kurią organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio taryba. Šiuo renginiu…

Nuotolinis seminaras „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: mokinių fizinis pajėgumas”

2021 m. sausio 27 d. 14.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: mokinių fizinis pajėgumas“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Formalusis ir neformalusis fizinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ III modulis. Trumpas programos pristatymas Karantino sąlygomis fizinio ugdymo mokytojai susiduria su iššūkiais dėl nuotolinio fizinio ugdymo. Dabar fizinio…

Seminaras „Vaikų ugdymo kokybės pedagogika“

2021 m. sausio 27 d., 9.00 val. vyks virtualus kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „VAIKŲ UGDYMO KOKYBĖS PEDAGOGIKA“. Siekiant laiduoti vaiko ugdymo(si) kokybę, kiekvienam ikimokyklinio ugdymo mokyklų pedagogui būtina gebėti rengti ir atnaujinti vaikų ugdymo programas, kurti inovatyvias ugdymosi aplinkas, diegti pažangias pedagogines technologijas. Dauguma pedagogų taiko visas jiems žinomas technologijas, nekurdami savo ugdymo stiliaus. Tai jie…

Seminaras „Kitoks požiūris į mokymosi motyvacijos ugdymą“

2021 m. sausio 26 d., 13.30 val. vyks nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kitoks požiūris į mokymosi motyvacijos ugdymą“. Seminare teoriškai ir praktiškai pagrindžiama kitokia mokymosi motyvacijos samprata ir tokios mokymosi motyvacijos ugdymo(si) galimybės. Taikant konstruktyvaus ir patirtinio įtraukiančio mokymosi metodus bei remiantis esminėmis kartų teorijos idėjomis ir esamos ugdymo(si) situacijos analize, aiškinamasi, kodėl nauja mokymosi…

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas“.

2021 m. sausio 28 d., 13.30 val. vyks virtualus kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Emocinio intelekto ugdymas“. Emocinio intelekto rezultatas – harmonija su savimi ir aplinka bei sėkmingas ugdymas. Socialinė emocinė kompetencija – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Sėkmę mokykloje lemia ne tik vaiko žinios, bet ir…

Nuotolinis seminaras „Savivaldybės valdomų viešojo sektoriaus subjektų finansinės-ūkinės veiklos valdymas“

2021 m. sausio 13 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Savivaldybės valdomų viešojo sektoriaus subjektų finansinės-ūkinės veiklos valdymas“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Įstaigų administravimas“ V modulis. Seminaras skirtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už finansinę veiklą. Lektorė – Renata Paškauskienė, UAB „FACTUM SUM“ Apskaitos skyriaus vadovė. Programos…