Naujienos

Seminaras – „Inovacijomis pagrįstas priešmokyklinis ugdymas“

1 grupė Seminaras „Inovacijomis pagrįstas priešmokyklinis ugdymas“ 8 akad. val. (40 val. „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas. Dirbame su priemonių rinkiniu „patirčių erdvė“ II modulis) 2023 m. sausio 10 d. 13.30 val. Seminaro vieta – Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Pakalnės g. 6A, 115 aud. Šiauliai  

Nebevykdomos Švietimo centro funkcijos nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ nuo 2023 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras nebevykdo visuomenei naudingos veiklos organizavimo, inžinerinių tinklų avarijų šalinimo, elektros ūkio priežiūros ir rezervuotos vietos leidimų išdavimo funkcijų.

Seminaras „Mokytojų lyderystės įgūdžių tobulinimas per Erasmus+ KA1 projektų prizmę ir įtraukiojo vadovavimo metodo sėkmė“

2023 m. sausio 4 d. 10.00 val. Šiaulių Lieporių gimnazijoje vyks seminaras „Mokytojų lyderystės įgūdžių tobulinimas per Erasmus+ KA1 projektų prizmę ir įtraukiojo vadovavimo metodo sėkmė“. Lektoriai: Serkut Kizanlikli (ICF narys) Mindaugas Dambrauskas Žana Braslauskienė Lyderystė klasėje ir mokyklos valdyme yra neatsiejamas įgūdis mokyklos personalui. Nuolat tobulinamos kompetencijos padeda atskleisti gero vadovavimo kompetenciją. Vienas iš…

Vadovėlių bei mokymosi metodų atitinkančių atnaujintas anglų k. programas pristatymas: ar priemonės ir ištekliai pateisins naujus ugdymo lūkesčius?

Kviečiame anglų kalbos mokytojus į 6 val. trukmės seminarą „Vadovėlių bei mokymosi metodų atitinkančių atnaujintas anglų k. programas pristatymas: ar priemonės ir ištekliai pateisins naujus ugdymo lūkesčius?“ (Ilgosios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Užsienio kalbų atnaujintos programos įgyvendinimas: kompetencijų ugdymas, pasitelkiant tinkamus mokymo(si) metodus ir įrankius“ modulis),  kuris vyks 2023 m. sausio 5 d. 10 val. Zoom…

Seminaras „Darbo santykiai švietimo įstaigose“

2022 m. gruodžio 5 d. 10:00 val. įstaigų vadovus, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus kviečiame dalyvauti seminare „Darbo santykiai švietimo įstaigose“ (ilgoji programa :Pozityvaus darbinio klimato formavimas, komandos darbo organizavimo ir bendravimo įgūdžių stiprinimas švietimo įstaigoje“). Lektorė: Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir vadovė, lektorė, turinti daugiau kaip 26 metų praktinę…

Respublikinė konferencija

2022 m. gruodžio 1 d. 10 val. kviečiame dalyvauti nuotolinėje respublikinėje konferencijoje „UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR PAGALBOS TEIKIMAS PASIEKIMŲ GERINIMUI“   Konferencijos programa 12.01

Tarptautinė konferencija

Kviečiame dalyvauti 2022-12 08 ir 09 d. nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje „EDStart Šiauliai 2022″.  Plačiau apie konferenciją galite rasti EDStart-Siauliai-programa-2022 (1)

MOKYMOSI SILUETAI

2022 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 23-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi. Plačiau galite rasti  http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/ 2022 metų Suaugusiųjų mokymosi savaitės nacionalinė programa

Nuo 2022-11-14 iki 2022-11-29 direktorė Vilma Tubutienė atostogauja. Atostogų metu direktorę pavaduoja direktoriaus pavaduotoja Aistė Dijokienė.