Naujienos

Seminaras „Darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas“

2019 m. gegužės 21 d., 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas“. Seminaras skirtas vadovams, siekiantiems gilinti žinias ir tobulinti efektyvaus vadovavimo personalui ir darbuotojų motyvavimo gebėjimus. Mokymų temos: Motyvacijos keliai ir klystkeliai- tie metodai kuriuos naudojame ir tie, kuriuos pamirštame;…

Seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“

2019 m. gegužės 28 d. 13.00 val. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje (Dainų g. 13) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“. Lektorės: dr. Laima Trinkūnienė, dr. Rita Gruodytė-Račienė, Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentės. Trumpas programos pristatymas Su sveikata susijęs fizinis pajėgumas yra vienas svarbiausių vaikų ir jaunuolių…

Konferencija „Ugdymo(si) paradigmų iššūkiai besikeičiančioje visuomenėje“

Maloniai kviečiame dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Ugdymo(si) paradigmų iššūkiai besikeičiančioje visuomenėje“, kuri vyks 2019 m. gegužės 16 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje, Dainų g. 7, Šiauliai . Tikslinė grupė                 Šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai dalykininkai, besidomintys mokinių saviraiškos galimybėmis, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, klasės auklėtojai, mokyklos administracijos atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai,…

PASAKORIŲ VARŽYTUVĖS „GEGUTĖS ŠĖLSMAS“

ŠIAULIŲ APSKRITIES PASAKORIŲ VARŽYTUVĖS „GEGUTĖS ŠĖLSMAS“ NUOSTATAI   TIKSLAS   Supažindinti mokinius su Lietuvos etnografinių regionų tarmėmis, puoselėti pagarbą gimtojo krašto kalbai, gamtai, senolių palikimui.   UŽDAVINIAI   Padėti suprasti gamtos ir žmogaus ryšius, skatinti norą pažinti ir puoselėti tautos kultūrą. Skatinti domėtis lietuvių tautosaka. Ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.   VARŽYTUVIŲ SĄLYGOS  …

FORUMAS „STEAM – MŪSŲ PIN KODAS“

KVIETIMAS Į FORUMĄ „STEAM – MŪSŲ PIN KODAS“ 2019 m. gegužės 14 d. Vieta Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Š. Šalkauskio g. 3, Šiauliai   Tikslas Aptarti STEAM dalykų mokymo(si) galimybes, praktiškai pasidalyti STEAM dalykų mokymo patirtimi.   Tikslinė grupė Mokyklų  vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymo skyrių vedėjai, pagalbos specialistai, mokytojai.   PROGRAMA 11.30-12.00 Registracija, kava 12.00-12.15 Forumo…

Seminarai „Sisteminis lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 3–4 klasėse pagal Levutės Karčiauskienės ir Almos Liutkienės pratybas“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks seminarai „Sisteminis lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 3–4 klasėse pagal Levutės Karčiauskienės ir Almos Liutkienės pratybas“: 2019 m. gegužės 15 d. 13.00 val. „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys 3 klasei“ 2019 m. gegužės 20 d. 13.00 val. „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys 4 klasei“…

2019-05-22d. 13 val. karjeros ugdymo praktikumas „Ar aš laimingas?“

KARJEROS UGDYMO PRAKTIKUMAS „AR AŠ LAIMINGAS?“   Šiaulių Medelyno progimnazijos profesinio veiklinimo konsultantė Monika Domeikienė. Laikas ir vieta: 2019-05-22 d., 13:00 val. Medelyno progimnazija (Birutės g. 40, Šiauliai). Programos pavadinimas: Karjeros ugdymo praktikumas „Ar aš laimingas“ Tikslas: formuoti gebėjimą atlikti praktinius pratimus, padedančius pasijusti laimingais. Uždaviniai: išmokti identifikuoti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, sužinoti, kaip…

2019-05-29 d. 13 val. „Apie Europos Sąjungą įdomiai mokykloje: nuo turinio iki formos“

  Metodinių mokymų programa „Apie Europos Sąjungą įdomiai mokykloje: nuo turinio iki formos“ 13:00 Įvadas į mokymus: kontekstas, tikslai, susipažinimas, lūkesčiai 13.30 Metodinio rinkinio tikslai ir struktūra 14.00 Apšilimo, įvedimo į ES temas metodai 14.45 Pertraukėlė 15.00 Pagrindiniai, darbo su įvairiomis ES temomis metodai 15.15 Aptarimo. Įsivertinimo metodai 15.50 Meta-refleksija apie metodus 16.10 Seminaro aptarimas…

2019-05-06 d. 13 val. 26 auditorijoje susitikimas su ekonomiste, politike, publiciste, dėstytoja, mokytoja, ekonomikos vadovėlių, knygų autore, seimo nare Aušra Maldeikiene.

2019 m. gegužės 6 d., 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks susitikimas su su ekonomiste, politike, publiciste, dėstytoja, mokytoja, ekonomikos vadovėlių, knygų autore, Seimo nare Aušra Maldeikiene. Dvidešimt devintais Nepriklausomos Lietuvos metais šalies politikė kuri DRĮSTA kalbėti apie nemalonius dalykus ir siūlyti NEMALONIUS sprendimus pasidalins savo pastebėjimas apie…

2019 m. gegužės 8 d. 13.00 val. seminaras „Streso valdymas“

Lektorius – Giedrius Steponavičius, Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos narys. Kalbėdami apie stresą dažniausiai kalbame apie tai kaip jaučiamės ir kokį poveikį nuolatinis spaudimas daro sveikatai. Mažai kas atkreipia dėmesį į tai, kad padidėjusi įtampa keičia mūsų gyvenimą bei suvokimą apie tai, ko išties norime iš gyvenimo ir kas daro mus laimingus. Nuolatinio streso sąlygomis neretai…