Mokymų poreikio apklausa

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras siekia nustatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį šiais mokslo metais. Prašytume Jūsų užpildyti šią anketą. Jūsų atsakymai bus panaudoti planuojant ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius. Dėkojame už atsakymus.

Naujienos

Seminaras „Emocinio intelekto ugdymas“.

2021 m. sausio 28 d., 13.30 val. vyks virtualus kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Emocinio intelekto ugdymas“. Emocinio intelekto rezultatas – harmonija su savimi ir aplinka bei sėkmingas ugdymas. Socialinė emocinė kompetencija – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Sėkmę mokykloje lemia ne tik vaiko žinios, bet ir…

Nuotolinis seminaras „Savivaldybės valdomų viešojo sektoriaus subjektų finansinės-ūkinės veiklos valdymas“

2021 m. sausio 13 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Savivaldybės valdomų viešojo sektoriaus subjektų finansinės-ūkinės veiklos valdymas“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Įstaigų administravimas“ V modulis. Seminaras skirtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už finansinę veiklą. Lektorė – Renata Paškauskienė, UAB „FACTUM SUM“ Apskaitos skyriaus vadovė. Programos…

2020 m. gruodžio 22 d. įvyko virtuali respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“ (ilgalaikės programos ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo įstaigoje“ II modulis), kuri vyko virtualioje Microsoft Teams aplinkoje. Renginį organizavo Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių tarybų nariai, Šiaulių Dainų progimnazija ir…

Kursai „Lietuvių kalbos kultūra“

2020 m. gruodžio 8, 10, 11 d. 15.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus „Lietuvių kalbos kultūra“. Šie kursai yra ilgalaikės programos „Lietuvių kalba ir literatūra“ I modulis. Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją…

Seminaras „Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja nuotolinį seminarą „Apskaitos tvarkymas biudžetinėse įstaigose“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Įstaigų administravimas“ IV modulis. Seminaras skirtas Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams. Organizuojamos 3 grupės: I gr. – 2020 m. gruodžio 1 d. 10.00 val. – įstaigų vadovams, kurių buhalterinė apskaita vykdoma centralizuotai nuo 2020 m. sausio 1…

Kursų „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ 8-osios grupės mokymai

             2020 m. gruodžio 7, 8, 9, 10, 11, 14 d., 13.00 val. vyks nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“ 8-osios grupių mokymai. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18…

Konferencija „SAUGUS, AKTYVUS IR SVEIKAS“

2020 m. lapkričio 27 d. kviečiame dalyvauti pradinių klasių mokinius ir juos parengusius mokytojus respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „SAUGUS, AKTYVUS IR SVEIKAS“, kurią organizuoja Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. Prašytume registruotis www.semiplius.lt . Vietų skaičius ribotas. Saugus aktyvus ir sveikas_konferencijos kvietimas

Susitikime mokytis. Kartu mes galim!

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Susitikme mokytis. Kartu mes galim!“. Plačiau galite rasti čia. 2020_Savaites_NACIONALINĖ_PROGRAMA

Nuotolinis seminaras „Konfliktai ir galimi jų sprendimo būdai pedagogo darbe. Koučerio ir mediatoriaus vaidmuo konfliktinėse situacijose“

2020 m. lapkričio 19 dieną 13.30 val. vyks nuotolinis seminaras „Konfliktai ir galimi jų sprendimo būdai pedagogo darbe. Koučerio ir mediatoriaus vaidmuo konfliktinėse situacijose“ (6 val.). Lektorės: Monika Gaurilčikienė, „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja, Irma Rimkevičienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, muzikos vyr. mokytoja, Greta Šiaučiulytė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinė…