Naujienos

Seminaras „Skaitmeninės priemonės ir metodai mokant matematikos progimnazijoje (5-8 klasės)“

2019 m. kovo 12 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Skaitmeninės priemonės ir metodai mokant matematikos progimnazijoje (5-8 klasės)“. Programos turinys: Savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkinių kompiuteriniai konstruktoriai KURK-SKD: KURK programėlė – nepakeičiamas kūrybiško mokytojo įrankis; Savarankiškų ir kontrolinių darbų užduočių bankas. KURK-SKD panaudojimas…

Seminaras „Praktinis darbo kodekso taikymas“

2019 m. kovo 19 d. 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Praktinis darbo kodekso taikymas“. Lektorė – Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ vadovė, darbo teisės, personalo valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais konsultantė, arbitrė. Trumpas programos aprašymas Darbo kodeksas yra teisės aktas. Jo reglamentuojamą…

X-oji respublikinė dorinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija “Mokymo(-si) sėkmė dorinio ugdymo pamokose”

Kviečiame bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo mokytojus, dvasininkus, mokytojus dalykininkus, socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, klasės vadovus, kuratorius, mokyklos administracijos atstovus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus rengti pranešimus ir dalyvauti konferencijoje “Mokymo(-si) sėkmė dorinio ugdymo pamokose”. Kvietimas    

Seminaras „Netradiciniai fizinio aktyvumo žaidimai integruotose kūno kultūros pamokose“

2019 m. kovo 13 d. 14.00 val. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje Dainų g. 7) sporto salėje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Netradiciniai fizinio aktyvumo  žaidimai  integruotose kūno kultūros pamokose“. Lektorės: Danguolė Gaubienė, kūno kultūros vyresnioji  mokytoja, Laima Paliuliene, kūno kultūros mokytoja metodininkė Trumpas programos aprašymas Vienas svarbiausių šiuolaikinės kūno kultūros uždavinių – ugdyti mokinių fizinio aktyvumo kasdieniame…

Seminaras „Enhancing Learner Autonomy“

2019 m. kovo 6 dieną 13.00 val. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje (Dainų g. 7, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Enhancing Learner Autonomy“. Lektorius – Martyn Clarke, Martyn Clarke, Oxford University Press leidyklos atstovas. Trumpas programos turinys Svarbi kokybiško užsienio kalbos mokymosi sąlyga yra kalbos mokymosi metodai. Sąveika su aplinkiniais skatina vaiką bendrauti, ieškoti bendraminčių, bendradarbiauti, kurti…

Seminaras „Sibiro tematika lietuvių literatūros pamokose“ (prieš spektaklį pagal Jurgos Vilės knygą „Sibiro haiku“).

2019 m. kovo 14 dieną 13.00 val. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje, 220 kabinete (S.Šalkauskio g.3, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sibiro tematika lietuvių literatūros pamokose“ (prieš spektaklį pagal Jurgos Vilės knygą „Sibiro haiku“). Lektorės: Eglė Naimavičienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Inga Paškūnienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Trumpas programos turinys…

Seminaras „Ritminiai žaidimai ir imitacinis dainavimas naujame muzikiniame projekte „Nakties stebuklas“

2019 m. kovo 13 dieną 13.30 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ritminiai žaidimai ir imitacinis dainavimas naujame muzikiniame projekte „Nakties stebuklas“. Lektorė – Neringa Lapinskienė, Všį „Impro Vizija“ direktorė, YAMAHA muzikos mokyklos muzikos pedagogė metodininkė, kompozitorė, tekstų autorė, ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų muzikinio…

10 būdų kūrybingam raidžių ir skaičių mokymuisi

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo pedagogams. Visi žinome, kad vienas iš svarbiausių etapų vaiko gyvenime yra išmokti rašyti raides ir skaičius. Bet nuo kurios raidės pradėti, kokią abėcėlę pasirinkti, kaip teisingiausia mokytis, kad nereiktų persimokyti, kokius žaidimus taikyti vaiko smulkiosios motorikos lavinimu, kaip rašto simbolių pažinimą paversti linksmu ir kūrybišku? Tai praktinis seminaras…

Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai

2019-03-07 d. 13 val. 26 auditorijoje seminaras šiuolaikinio švietimo siekiniai yra ne tik suteikti išsamias faktines žinias mokiniams, bet ir ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Labai svarbu tampa sutelkti…